Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen har ansvaret att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar med en god vård och omsorg samt ge stöd och service när den egna förmågan inte räcker till. Insatserna ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Förvaltningen erbjuder stödinsatser för människor som behöver hjälp en tid, för egen del eller för sin familj, till exempel genom att höja sin kompetens eller få hjälp med att lösa personliga problem. I förvaltningen ingår också att som vårdgivare ansvara för att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård upp till sjuksköterskenivå inom kommnens boenden.

Förvaltningen är indelad i åtta avdelningar: socialt stöd, social utredning, arbetsmarknad, särskilt boende, ordinärt boende, LSS-verksamhet, hälso- och sjukvård samt utveckling och internt stöd.

Förvaltningschef: Katarina Jensstad

Ansvariga politiska nämnder: omsorgsnämnden och humanistiska nämnden

E-post till förvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se