Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Välfärdsförvaltningen

Välfärdsförvaltningen har ansvaret att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar med en god vård och omsorg samt ge stöd och service när den egna förmågan inte räcker till. Insatserna ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Förvaltningen erbjuder stödinsatser för människor som behöver hjälp en tid, för egen del eller för sin familj, till exempel genom att höja sin kompetens eller få hjälp med att lösa personliga problem. I förvaltningen ingår också att som vårdgivare ansvara för att verksamheten uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård upp till sjuksköterskenivå inom kommunens boenden.

Förvaltningen är indelad i åtta avdelningar: socialt stöd, social utredning, arbetsmarknad, särskilt boende, ordinärt boende, LSS-verksamhet, hälso- och sjukvård samt utveckling och internt stöd.

Förvaltningschef: Kaisa Björnström.

Ansvariga politiska nämnder: omsorgsnämnden och humanistiska nämnden.

E-post till förvaltningen: valfard@ornskoldsvik.se