Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt medverka till att bygga en hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik. Den består av fyra avdelningar: bygg och miljö, brand och säkerhet, trafik och park samt kultur och fritid.

Förvaltningens verksamhetsområden är:

  • Trafik, park och gata
  • Räddningstjänst och samhällsskydd
  • Bygg, miljö och hälsa samt lantmäteri
  • Kultur, fritid och Paradiset

Förvaltningschef: Carina Edblad

Ansvariga politiska nämnder: samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

E-post till förvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se