Länk till startsidan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt medverka till att bygga en hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik. Den består av tre avdelningar: bygg och miljö, trafik och park samt kultur och fritid.

Förvaltningens verksamhetsområden är:

  • bygg, miljö och hälsa samt lantmäteri
  • trafik, park, gata - planering, projektering, drift och underhåll
  • kultur och ungdomsverksamhet, bibliotek, fritid, friluftsliv och kulturarv samt Paradiset.

Förvaltningschef: Carina Edblad

Ansvariga politiska nämnder: samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

E-post till förvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se