Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt medverka till att bygga en hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik. Den består av fyra avdelningar: bygg och miljö, brand och säkerhet, trafik och park samt kultur och fritid.

Förvaltningens verksamhetsområden är:

  • Trafik, park och gata
  • Räddningstjänst och samhällsskydd
  • Bygg, miljö och hälsa samt lantmäteri
  • Kultur, fritid och Paradiset

Förvaltningschef: Carina Edblad

Ansvariga politiska nämnder: samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

E-post till förvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se