Länk till startsidan

Landsbygdsrådet

Bra att veta

Landsbygdsgruppen byter namn till landsbygdsrådet 1 januari 2024. Landsbygdsrådet är en rådgivande grupp som ska stödja utvecklingsarbete på landsbygden och samverkan i landsbygdsfrågor. Rådet består av representanter från kommunstyrelsen, kommunen, Bygderådet i Örnsköldsvik, LRF, företagarföreningar och Bygdsam. Vänd dig gärna till landsbygdsrådet om det är något du vill framföra eller fråga om när det gäller landsbygdsutveckling i stort eller på din ort.

Arbetsuppgifter för landsbygdsrådet kan gälla:

  • beslut om uppdragsersättning till servicepunkter
  • utgöra styrgrupp i landsbygdsprojekt
  • vara remissinstans i landsbygdsfrågor
  • lämna yttrande över ansökan om bygdeavgiftsmedel och vindbonus
  • ta del av redovisning av byskötselpeng, hemsändningsbidrag, Leaderansökningar,
  • vara plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor med betydelse för landsbygden.
  • följa arbetet utifrån landsbygdsstrategins intentioner.

Kontakt

Linnea Egnor Byström

Landsbygdsutvecklare

Telefon: 0660-880 18

E-post: linnea.egnor@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)