Länk till startsidan

Lämna klagomål och synpunkt - vård och omsorg

Dela gärna med dig av synpunkter, klagomål och beröm. Dina åsikter hjälper oss att utveckla vår verksamhet och det stöd vi erbjuder.

Om du har synpunkter på det stöd eller den service du får, vänd dig i första hand till den personal som är berörd. Du kan också kontakta enhetschefen för den verksamhet det gäller. Om du ändå inte känner att dina synpunkter beaktas och du vill gå vidare kan du använda formuläret på denna sida. Givetvis kan du också skicka brev eller e-post till välfärdsförvaltningen.

När du lämnar synpunkter, klagomål eller positiva kommentarer registreras de som inkommande handlingar och är därmed offentliga. Detta innebär att alla som begär det kan få ta del av handlingen, om den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter. Du kan välja att vara anonym men om om du anger dina kontaktuppgifter kan verksamheten ge dig återkoppling.Din kontaktinformation
Din kontaktinformation
När ditt klagomål, synpunkt eller beröm har registrerats får du en bekräftelse på att välfärdsförvaltningen har tagit emot det. Därefter skickas ärendet vidare till den som är ansvarig för det som dina synpunkter gäller.

När den ansvarige har tagit del av vad du vill framföra, får du ett svar om du lämnat dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Dina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.

Välfärdsförvaltningens ambition är att du ska få ett snabbt svar. I vissa fall kan ett klagomål vara komplicerat eller av annan anledning ta längre tid att undersöka.