Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kommunen kommenterar – Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter hur nöjda företag är som har haft kontakt kommunen inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd samt livsmedelskontroll. Även serviceområdena bemötande, tillgänglighet, effektivitet, information, kompetens och rättssäkerhet mäts.

Mellan 2020 och 2021 förbättrades Örnsköldsviks resultat inom fem av sju myndighetsområden och inom samtliga serviceområden. Totalt NKI (Nöjd-Kund-Index) var 74,1, jämfört med 74,7 för alla deltagande kommuner. Örnsköldsviks kommuns placering i undersökningens ranking är 108 av 191 deltagande kommuner. Kommunen har mestadels resultat som ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna och är enligt undersökningens färgskala gula. Två undantag är att resultatet för miljö- och hälsoskydd är grönt och resultatet för bygglov är rött.

Mätningen sker löpande och under 2022 har förbättringarna fortsatt och kommunen har i slutet av året ett genomsnitt som ligger över rikssnittet och störst förbättring ligger i bygglovsområdet. Kommunen har bland annat förenklat genom exempelvis fler personliga samtal och dialog, fler tjänster och genom att möjliggöra digitala möten, att arrangera upphandlingsskola och ett digitalt bokningssystem som lanseras under senare delen av året.