Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter hur nöjda företag är som har haft kontakt med kommunen inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Även service inom området upphandling ingår. Bemötande, tillgänglighet, effektivitet, information, kompetens och rättssäkerhet inom serviceområdet ingå också.

Mellan 2022 och 2023 förbättrades Örnsköldsviks resultat inom 7 av 13 områden. Totalt NKI (Nöjd-Kund-Index) var 79,2, jämfört med 75 för alla deltagande kommuner. Örnsköldsviks kommuns placering i undersökningens ranking är 38 av 200 deltagande kommuner (att jämföra med 108 av 191 deltagande kommuner 2021 och 42 av 196 deltagande kommuner 2022).

Mätningen sker löpande och kommunen har under 2023 ett genomsnitt som ligger över rikssnittet. Förbättringarna har fortsatt och är störst inom myndighetsområdena brandtillsyn (11,4 %) och markupplåtelse (6,6 %).