Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Risk för gräsbränder

Risk för gräsbränder

gräsbrand har startat i torrt fjolårsgräs

Elden sprider sig snabbt i torrrt fjolårsgräs

SMHI varnar för risken för gräsbränder i snöfria delar av Norrland.

Allmänt torrt och soligt väder gör att gräsbrandsrisken blir stor eller mycket stor, särskilt under eftermiddagarna. SMHI påminner också om att bränder lätt sprids vidare i torrt fjolårsgräs.

Allmänheten uppmanas till stor försiktighet vid eldning utomhus.

Varningen gäller från och med 22 maj tills vidare.

På SMHIs webbplats hittar du aktuella varningar om brandrisker, höga vattenflöden och andra väderrelaterade händelser som kan få allvarliga konsekvenser. Länk till annan webbplats.

Publicerad: