Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Investeringsbeslut för planerad multihall i Hörnett
Fotomontage med fågelvy över en idrottshall i rött med svart tak och till höger en illustration över en ny ljus stor hall-liknande byggnad.

Foto över befintliga Modohallen (till vänster i bild) samt illustration över den planerade multihallen i Hörnett, framtagen av Tecnicon Byggkonsult AB.

Investeringsbeslut för planerad multihall i Hörnett

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under dagens sammanträde att föreslå kommunfullmäktige att fördela 10 miljoner kronor av kommunens investeringsmedel för 2024 till bygget av nya multihallen i Hörnett. Investeringsbeslutet möjliggör för byggstart av multihallen redan nu i höst.

I kultur- och fritidsnämndens beslut ingår även förslag på att kommunfullmäktige ska skjuta till 10,8 miljoner kronor i extra skattemedel för internhyra och driftkostnader från och med år 2027, då multihallen förväntas stå klar, samt 16,2 miljoner kronor från år 2028 och framåt.

— Jag tycker det är helt fantastiskt att vi nu äntligen kan påbörja arbetet med en multihall i Hörnett. Multihallen kommer skapa nya möjligheter för föreningslivet, inte bara i området utan i hela centrala Örnsköldsvik. Multihallen kommer också att fylla ett saknat behov inom skolan och nu har vi chansen att slå minst två flugor i en smäll, säger Björn Olsson (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Efterfrågan på en multihall i centralorten är stor och efter utredningar har kommunen landat i att bästa läget för placering är i anslutning till Modohallen i Hörnett. Tanken är att multihallen ska möta behovet av en anläggning i centralorten där ett större antal idrotter kan bedriva tränings-, tävlings- och matchverksamhet enligt förbundens krav. Multihallen kommer att kunna ta emot fler än 500 sittande åskådare och lokalen möjliggör därför för större evenemang, cuper och läger. Hållängetskolan kommer dessutom få möjlighet att nyttja lokalen för att kunna bedriva ämnet idrott och hälsa.

Den totala investeringskostnaden för byggnation av multihall och rivning av gammal servicebyggnad samt tillskapande av en ny servicebyggnad uppgår till totalt 265 miljoner kronor. Kostnaden är fördelat på en byggkostnad på 260 miljoner kronor, inköp av inventarier för 2,5 miljoner kronor och byggnadsknuten konstnärlig utsmyckning på 2,5 miljoner kronor.

Med förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt kultur- och fritidsnämndens förslag kommer multihallen i Hörnett börja byggas under hösten 2024 och planerad invigning är tänkt i april 2027.

Illustration över en ljus byggnad med några ritade människor framför.

Illustration av multihallen med material och färgsättningskoncept, framtagen av Tecnicon Byggkonsult AB.

Publicerad: