Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunen i beredskap för eventuell strejk
Bilden visar ett storkök där det ryker ånga ur en maskin, fotografi

Kommunen i beredskap för eventuell strejk

Årets avtalsrörelse är ovanligt omfattande eftersom nya avtal ska tecknas med flera fackförbund. Förhandlingarna genomförs på central nivå, vilket innebär att Sveriges kommuner och regioner är förhandlingspart på arbetsgivarsidan. Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk från den 18 april, om inte parterna kommer överens.

För Örnsköldsviks kommun innebär det att vid en eventuell strejk tas Kommunals personal vid köken i Bjästaskolan, Nolaskolan, Örnsköldsgården och Sörgården ut.

Om strejk bryter ut uppmanar bildningsförvaltningen samtliga vårdnadshavare som har barn i de aktuella skolorna att skicka matsäck med barnen till skolan. Information om detta går ut till vårdnadshavarna via lärplattformen Vklass. I förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål till barnen.

Kommunen har också förhandlat om allmänfarlig åtgärd, fara för liv och hälsa, rörande köken som levererar den mat till kommunens vård- och omsorgsboenden som tillagas på Bjästaskolan, Sörgården och Örnsköldsgården.

Publicerad: