Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Arkenbiblioteket medverkar i nordiskt initiativ för globala miljömål
Johanna Sandberg och Ameneh Fallah står i informationshörna på biblioteket

Johanna Sandberg och Ameneh Fallah på Arkenbiblioteket bjuder in till Week 17 - en temvecka kopplad till FNs globala miljömål.

Arkenbiblioteket medverkar i nordiskt initiativ för globala miljömål

Vecka 17 uppmärksammar flera bibliotek i Norden FNs 17 globala mål genom initiativet Week17. Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik står för den enda svenska representationen.

Som enda bibliotek i Sverige, medverkar Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik i Week 17. Week 17 är ett biblioteksinitiativ för hållbar förändring och utveckling och det startades 2023 på initiativ av nationalbiblioteket och folkbibliotek i Danmark. Veckan är en kampanjvecka som bygger på medborgarengagemang och information kring de globala målen. Målsättningen är att WEEK 17 blir en nordisk temavecka med fokus på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Förra årets kampanjvecka blev framgångsrik i Danmark och inför 2024 bjöds bibliotek i hela Norden in att delta. Förutom Arkenbiblioteket har även bibliotek från Island och Norge valt att delta i initiativet tillsammans med Danmark.

– Som samhällsinstitutioner bidrar biblioteken till ett långsiktigt hållbart samhälle och till att uppfylla ett flertal av de mål FN har satt upp i Agenda 2030. Biblioteken i Örnsköldsvik strävar efter att bli en central plats för hållbarhet och samhällsengagemang. Genom att delta i WEEK 17 bidrar Arkenbiblioteket till att fler kan vara delaktiga i processen mot ett mer hållbart samhälle, säger Katarina Larsson, chef för biblioteksenheten.

Ett konkret exempel på hur Arkenbiblioteket lyfter fram hållbarhetsfrågorna är Gröna ateljén som invigdes förra hösten. Där är allmänheten välkomna att skapa av återbruksmaterial och där finns även möjlighet att laga kläder på symaskin.

Week 17 på Arkenbiblioteket

  • Utställning Agenda 2030 - om de 17 globala målen för global utveckling.
  • 20 april - Klädbytardag och lappa/laga-workshop. Uppträdande av Kulturskolan med ”Jord, luft, eld, vatten”.
  • 24 april Rådgivning om energieffektivisering.
  • 25 april - Sticklings- och fröbytardag.
  • Permanent verksamhet - Gröna ateljén.
Temautställningi om miljö och hållbarhet

Energirådgivning, klädbytardag, sticklingsbyte, lappa och laga, underhållning och en informativ utställning om globala miljömål är exempel på vad som finns att ta del av på Arkenbiblioteket under vecka 17. Välkomna!

Publicerad: