Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Föreläsningar om energiberedskap i villa och bostadsrätt
teckand person står och hitrar utanför srrömlöst hus

Öka din beredskap i händelse av utebliven elleverans

Föreläsningar om energiberedskap i villa och bostadsrätt

Energi- och klimatrådgivarna i Västernorrland bjuder in till kostnadsfria webbföreläsningar om energiberedskap i villa respektive bostadsrätt.

Passa på att få goda råd om hur du kan förebereda dig inför ett oönskat och oväntat längre elavbrott. Länets energi- och klimatrådgivare arrangerar två kostnadsfria webbföreläsningar.

Föreläsning för bostadsrättsföreningar
tisdag 19 mars, kl 18:00-19:00

Om elavbrottet kommer. Klarar din bostadsrättförening en vecka utan ström?

Energi- och klimatrådgivarna i Västernorrland informerar om energiberedskap i bostadsrättsföreningen. Du får tips om:

  • hur man förbereder sig för ett längre elavbrott
  • olika metoder för nödström och värme

ÖvikEnergi AB gästföreläser om energiberedskap och fjärrvärme

Föreläsning för villaägare
torsdag 21 mars kl 18:00-19:00

Energi- och klimatrådgivarna i Västernorrland informerar om energiberedskap i villan. Du får ta del av:

  • rekommendationer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • tips om hur man förbereder sig för ett längre elavbrott
  • olika metoder för nödström och värme.

Gästföreläsare ger goda exempel på hur de förberett sig.

Publicerad: