Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Lokala branschråd ska stärka dialogen med näringslivet
Fotomontage på en vybild över Örnsköldsviks stad med Wallid Sabarsson och Fredrik Holmgren.

Näringslivsutvecklare Wallid Sabarsson och näringslivschef Fredrik Holmgren har goda förhoppningar om att branschråd ska bidra till en stärkt dialog och fördjupad insikt i olika branschers specifika utmaningar.

Lokala branschråd ska stärka dialogen med näringslivet

Genom att knyta samman kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer via lokala branschråd vill Örnsköldsviks kommun förstärka samarbetet och dialogen. Till att börja med står områdena bygg, transport och besöksnäring i fokus.

– Vi har sett ett behov av att stärka dialogen med näringslivet och att hitta kanaler för detta. Genom att skapa branschråd kan vi bland annat få en bättre förståelse för varandras förutsättningar, säger näringslivschef Fredrik Holmgren.

Konceptet med lokala branschråd liknar tidigare framgångsrika initiativ som Örnsköldsviks kommun startat i samverkan med näringslivet och andra intresseorganisationer, såsom den lokala krögargruppen. Där arbetar kommunen tillsammans med Cesam* för att stärka och utveckla dialogen med restaurangägare i centrala Örnsköldsvik.

Branschrådet ska fungera som en gemensam plattform för olika aktörer som företag, myndigheter och organisationer att samarbeta kring gemensamma mål och utmaningar. Branschrådet kommer att arbeta tillsammans med representanter från Örnsköldsviks kommun för att identifiera områden för tillväxt och utveckling.

– Via branschrådet ska vi tillsamman öka dialogen och hämta mer kunskap om behov och utmaningar där näringslivet önskar stöttning av kommunen. Det handlar mycket om att dela sina utmaningar och idéer för att sedan tillsammans hitta gemensamma lösningar, säger näringslivsutvecklare Wallid Sabarsson.

Just nu pågår en dialog med bland annat medlemsorganisationen Svenskt Näringsliv och lokala företagsfrämjande aktörer för att lägga grunden för de lokala branschråden. Till att börja med är det fokus på att komma i gång områdena bygg, transport och besöksnäring. Förhoppningen är att få till en god anslutning av företagare som vill vara med och påverka utvecklingen i Örnsköldsvik.

De första tre branschråden inom bygg, transport och besöksnäring är planerade att dra i gång under andra halvan av mars och som läget ser ut kan det även öppnas upp för ytterligare två branscher under april.

– Företagen som har anmält sig har visat ett stort intresse, men jag hoppas på att fler kan och vill engagera sig framöver, säger Wallid Sabarsson.

 

* Cesam står för Centrum i samverkan. I Cesam arbetar handel, hotell och restaurang, fastighetsägare och Örnsköldsviks kommun för att öka Örnsköldsviks centrums attraktivitet och trivsel samt stimulera till ökad handel och bosättning.

Publicerad: