Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen 5 mars 2024

Information från kommunstyrelsen 5 mars 2024

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 mars 2024. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Policy för förebyggande verksamhet och räddningstjänst till fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta policy för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för perioden 2024-2027. Den motsvarar det handlingsprogram som enligt lagen om skydd mot olyckor ska finnas i alla kommuner. Handlingsprogrammet innehåller lokala mål som syftar till att uppnå de nationella målen. De lokala målen för Örnsköldsviks kommun handlar om enskildas förmåga för sitt brandskydd, räddningstjänstens operativa förmåga och numerär inom RIB-organisationen, brandvattenförsörjning, förmåga inom landsbygd och skärgård samt räddningstjänst under höjd beredskap.

Lönesatsning på undersköterskor

Kommunstyrelsens förhandlingsutskott har beslutat om en särskild lönesatsning på undersköterskor. Den innebär en ökning av grundlönen med motsvarande 1 000 kronor i månaden för heltidsanställda med yrkesbevis som undersköterska. Beloppet justeras utifrån sysselsättningsgrad. Välfärdsnämnden behöver därför få ytterligare 15,7 miljoner kronor i extra skattemedel för 2024 för att täcka de ökade kostnaderna.

Övriga ärenden:

 • Resultatöverföringar 2024
 • Ekonomiskt läge 2024-2027
 • Yttrande, ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Stor-Degersjön nr 100 i Kramfors och Örnsköldsviks kommuner i Västernorrlands län
 • Yttrande, ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Sidensjö nr 100 i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län
 • Yttrande, Barn och unga i samhällsvård (SOU:2023:66)
 • Tillägg till markanvisningsavtal Örnsköldsvik 8:28 m fl, partsbyte för avtal
 • Yttrande, granskning av it- och cybersäkerhet
 • Avsägelse och fyllnadsval, adjungerad i kommunstyrelsens ekonomiutskott, efter Michael Carlsson (V)
 • Val av representant till Ineras ägarråd 29 april 2024
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: