Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunvägledare ger service på finska och samiska
Liana Eriksson, finskspråkig kommunvägledare och Ole Gabriel Overli, nordsamisk kommunvägledare

Liana Eriksson och Ole Gabriel Overli erbjuder kommunvägledning på finska respektive nordsamiska.

Kommunvägledare ger service på finska och samiska

Som finsk- eller samiskspråkig har du alltid rätt att använda ditt språk i muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. En gång i månaden kan du också träffa kommunvägledare med de språkkunskaperna på plats i kontaktcenter.
(Se svensk, finsk och nordsamisk information nedan).

Kommunens kontaktcenter i Kronan har drop-in andra onsdagen varje månad klockan 14:30-16:00. En finsk och en nordsamisk kommunvägledare kan där svara på din fråga och hjälpa dig vidare till rätt instans eller handläggare i kommunen. Du kan också få hjälp om du behöver stöd för att använda kommunens olika e-tjänster. Förutom att besöka kontaktcenter kan du också skriva och få svar på ditt språk.

Kontaktcenter

Örnsköldsviks kommun
Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet via drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.


Telefon:
0660-880 00
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Suomen kieli

Yhteydenotto kuntaan (Hyvä tietää-sivu verkkosivuston suomen- ja saamenkielisessä osassa)

Suomen- tai saamenkielisenä sinulla on aina oikeus käyttää omaa kieltäsi suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissä kuntaan.

Kunnan kaupungintalon Kronan yhteyskeskuksen drop in-vastaanotto on avoinna joka kuukauden toisena keskiviikkona klo 14:30-16:00. Siellä suomenkielinen ja pohjoissaamelainen kunnanopastaja voi vastata kysymyksiin ja opastaa kääntymään oikean tahon tai käsittelijän puoleen kunnassa. Voit myös saada apua, jos tarvitset tukea kunnan eri e-palvelujen käytössä. Yhteyskeskuksessa käyntien lisäksi voit myös kirjoittaa ja saada vastaukset omalla vähemmistökielelläsi.

Kaupungintalo Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvikin Yhteyskeskus 0660-880 00 kontaktcenter@ornskoldsvik.se

Nuortasámegiella

Váldde oktavuođa gielddain ( Buorit-dieđut siidu suoma ja sámi oasis webbas)

Suoma- dahje sámegielagin dus lea álo riekti geavahit du giela njálmmálaš ja čálálaš oktavuođain gielddain.

Gieldda oktavuođaguovddážis lea drop-in juohke nuppát gaskavahku mánus gaskkal diibmi 14:30-16:00. Suoma dahje sámi gielddaráđđeaddi sáhttá leat doppe ja vástidit du jearaldagaide ja veahkehit du beassat viidáset rievttes ásahussii dahje áššemeannudeaddjái gielddas. Don máhtát maiddái oažžut veahki jus dárbbašat doarjaga geavahit iešguđet e-bálvalusaid. Earrer dan ahte mannat oktavuođaguovddážis don sáhtát maiddái čállit ja oažžut vástádusa du unnitlogugillii.

Gávpotviessu Kronan, Järnvägsgatan 6, Orrestaare Oktavuođaguovddáš 0660-880 00 kontaktcenter@ornskoldsvik.se

Publicerad: