Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsviks modell för sjuksköterskestudenters praktik väckte intresse
Sarar Strämqvist och Emma Sundelin står i en korridor på Lejonbacken

– Det är lärorikt och utvecklande att få ta emot engagerade och inspirerande sjuksköterskestudenter. Vi vill erbjuda dem goda praktikerfarenheter med förhoppning att få möta dem senare som kollegor, säger huvudhandledarna Sara Strömqvist och Emma Sundelin.

Örnsköldsviks modell för sjuksköterskestudenters praktik väckte intresse

Struktur, samordning, täta träffar och möjlighet till snabb återkoppling bidrar till att skapa värde i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) när sjuksköterskestuderande gör sin praktik i Örnsköldsvik. Lagom utmanade och strukturerade uppgifter underlättar också att komma in i vårdarbetet och sjuksköterskans roll.

Vid en nationell handledarkonferens nyligen väckte det upplägg som Örnsköldsviks kommuns två huvudhandledare, sjuksköterskorna Emma Sundelin och Sara Strömqvist, presenterade stort intresse. Ett gott exempel ansåg bland andra Mikael Sandlund, professor vid Umeå universitet, som på uppdrag av utbildningsdepartementet nu arbetar med en statlig utredning som ska se över VFU.

För att ta emot sjuksköterskestuderande krävs, förutom handledning ute i verksamheten, även att vårdgivaren erbjuder en huvudhandledare vars uppgift är att samordna handledning och att vara kontaktyta mot universitetet och utbildningens kliniska lärare. Örnsköldsviks kommun har valt att låta två sjuksköterskor dela på uppdraget som huvudhandledare. En lösning som Emma och Sara ser många fördelar i.

– Det gör att vi kan hjälpas åt att utveckla VFU:n så att studenterna, våra förhoppningsvis blivande kollegor, får en positiv upplevelse av sin praktik. Dessutom kan vi behålla en aktuell förankring i verksamheten eftersom vi går in som resurssjuksköterskor under de perioder då vi inte har några studenter, säger Sara Strömqvist.

Emma och Sara har den första kontakten med studenten, förbereder på plats och håller i en första introduktion. Det som är lite mer unikt i Örnsköldsvik är att huvudhandledarna håller träffar med alla sjuksköterskestuderande en gång per vecka.

– På så sätt avlastar vi handledarna ute i verksamheten. De regelbundna mötena gör också att vi skapar en relation till studenterna. Det blir lättare för dem att lyfta speciella frågor och sådant de kanske inte vill ta upp på praktikplatsen eller visa sin okunskap om. Vi har också en dialog med handledarna på plats, berättar Emma.

Efter VFU:n gör huvudhandledarna en uppföljning mot såväl student som handledare ute i verksamheten för att utveckla praktiken. Bland annat har Emma och Sara tagit fram strukturerade uppgifter riktade till sjuksköterskestuderande som gör sin första praktik. Det har visat sig välkommet bland studenterna och varit till god hjälp för ordinarie handledare.

Varje år gör cirka 100 sjuksköterskestuderande verksamhetsförlagd utbildning eller auskultation inom kommunens vård och omsorg. De två huvudhandledarna upplever att antalet nyexaminerade som återkommer för anställning i Örnsköldsvik ökar.

Publicerad: