Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunen klättrar stort i hemtjänstindex
Ett äldre par sitter i soffan och svarar  på frågor från en person som har ett formulär i handen

Seniorindex ska ge en samlad bild av kommunens hemtjänst, från att ett behov uppstår till genomfört utförande, ur seniorernas perspektiv.

Kommunen klättrar stort i hemtjänstindex

Örnsköldsvik visar en rejäl förbättring när SPF Seniorerna redovisar årets hemtjänstindex. Efter målmedvetet arbete klättrar kommunen 131 platser upp på listan.

SPF seniorerna har nyligen presenterat resultatet för 2023 års hemtjänstindex. Hemtjänstindex är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner. Mätningar görs inom fyra delområden: information, biståndshandläggning, utförande, stöd och utveckling. Det sammanvägda resultatet från dessa områden bildar kommunens hemtjänstindex.

Örnsköldsvik klättrar stort i årets hemtjänstindex. Kommunen hämtar hem 131 placeringar jämfört med förra året och kliver nu in på plats 98. Kommunen får ett medelvärde på 70,4 poäng, vilket är klart över det nationella genomsnittsvärdet 66,4.

I årets mätning visar kommunen förbättringar inom alla delområden. Största förbättringarna märks inom information som nu ligger på plats 53, vilket är en upphämtning från plats 229, och biståndshandläggning som nu intar plats 79, jämfört med plats 207 förra året.

– Det här är ett mycket glädjande resultat och ett kvitto på att det målmedvetna arbete som vi genomfört sedan förra mätningen givit resultat. Vi har verkligen tagit till oss av de förbättringsområden som kom fram vid förra mätningen med ambition att leverera det som seniorerna efterfrågar. Ett värdefullt arbete som vi genomfört i samverkan med kommunens seniorråd. Årets resultat ger oss god energi att jobba vidare med ytterligare förbättringar, säger välfärdsförvaltningens chef Kaisa Björnström.

En av de förbättringar som många seniorer efterlyste 2022 var möjligheten att beräkna avgift för hemtjänst. Nu finns en e-tjänst för preliminär beräkning tillgänglig på kommunens webbplats, även kontaktvägar har förtydligats, liksom information kopplad till biståndsprocessen.

Bästa hemtjänstkommun 2023 blev Halmstad. Här kan du ta del av hela listan samt ytterligare information om hemtjänstindex Länk till annan webbplats..

 

Publicerad: