Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Stort behov av gode män

Stort behov av gode män

Behovet av gode män är stort, enbart i Örnsköldsvik skulle ett femtiotal nya uppdragstagare behövas. Överförmyndarenheten vill nu uppmuntra fler privatpersoner att ta sig an ett betydelsefullt uppdrag.

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen, där även överförmyndarenheten i Örnsköldsvik ingår, är i stort behov av gode män - ställföreträdare som initialt förordnas av tingsrätt och som hjälper en annan person att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

– Just nu saknas det 52 gode män och förvaltare i Örnsköldsviks kommun. Över tid har behovet av god man ökat och det saknas personer som kan åta sig uppdragen. Det innebär att den enskilde står utan stöd, säger Åsa Pålsson Stråe, chef för Umeåregionens överförmyndarverksamhet.

Vilka som behöver stöd från god man varierar stort, liksom uppdragens karaktär. Det kan vara sjukdom, funktionsnedsättning eller andra omständigheter som gör att personer i alla åldrar kan behöva stöd för att sköta sin ekonomi och ta hand om sina juridiska och personliga angelägenheter.

En god man behöver ha känsla för ordning och reda och ha grundkunskap i hur samhället fungerar. Uppdraget kan exempelvis handla om att hjälpa till med ekonomin, deklarera och ta kontakt med vård och myndigheter. Den som tar ett uppdrag som god man får ett förordnade där det står vad hen ska göra i förhållande till den enskilde.

– Överförmyndarenheten erbjuder utbildning och finns att tillgå för vägledning för våra gode män. Vi välkomnar alla som vill göra en värdefull medmänsklig insats att höra av sig, säger Åsa Pålsson Stråe.

Gode män får ett arvode baserat på uppdragets omfattning och karaktär.

Den som förutsättningslöst vill veta mer om uppdraget som god man är välkommen att kontakta overformyndarenheten-ovik@umea.se . Uppdragstagare behövs såväl i Örnsköldsvik som i övriga kommuner tillhörande överförmyndarnämnden i Umeåregionen.

Läs mer om uppdraget som god man. Länk till annan webbplats.


Fånga gärna möjligheten att få veta mer om uppdraget som god man i samband med en informationsträff 9 november Varmt välkommen!

Publicerad: