Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Breddat införande av medicingivare ökar patientens självständighet
En medicingivare, placerad på en köksbänk i någons hem, kontrolleras av hemtjänstpersonal.

Hemtjänsten fyller på och programmerar medicingivaren så att föreskriven dos levereras vid rätt tillfälle.

Breddat införande av medicingivare ökar patientens självständighet

I samarbete mellan hemtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården i hemmet ska fler få möjlighet att självständigt ta sin medicin på ett tryggt sätt. Nu satsar välfärdsförvaltningen på ett brett införande av medicingivare.

Stöd för läkemedelsintag via medicingivare startade som ett begränsat pilotprojekt inom välfärdsförvaltningen 2020 och har efterhand vidgats allt mer. I höst inleds införandet på bred front med målet att alla som behöver stöd med läkemedelshantering, inom ramen för det kommunala uppdraget, och kan hantera en medicingivare ska få en sådan.

Medicingivaren är ett medicintekniskt hjälpmedel som stödjer individer att självständigt ta rätt läkemedel i rätt tid. Den fungerar så att dosförpackat läkemedel placeras i en automat som matar ut ordinerad dos i en påse. Medicingivaren signalerar till individen när det är dags för läkemedel. Missar personen ändå att ta sitt läkemedel går ett meddelande till hemtjänsten. Hemtjänsten fyller på automaten och ser till att hjälpmedlet fungerar. Sjuksköterskan följer upp tillsammans med individen och hemtjänsten hur det fungerar med medicingivaren.

I dagsläget har cirka 45 personer en medicingivare i hemmet som stöd för att ta sina läkemedel.

– Erfarenheterna hittills är goda. Många uppskattar självständigheten och friheten att slippa passa tider för att få stöd med medicinering. Andra fördelar är att läkemedel förvaras på rätt sätt och att antalet läkemedelsavvikelser minskar. Samtidigt frigörs resurser inom såväl hemtjänst som hemsjukvård, säger Linda Sedin, avdelningschef för ordinärt boende.

Under hösten kommer 16 hemtjänstgrupper tillsammans med kommunens sjuksköterskor att få utbildning i handhavandet och den breda utrullningen av medicingivare kan ta fart.

Vid årsskiftet planeras alla hemtjänstgrupper och sjuksköterskor som arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården i hemmet, både dag och natt, ha genomgått utbildning på användandet av medicingivare. Då beräknas över 100 medicingivare vara utplacerade hos individer med behov av stöd för att ta sina läkemedel.

Läs mer om medicingivaren och se film som visar hur den fungerar.Publicerad: