Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Frida Knutsson blir ny vd för Innovation Örnsköldsvik AB
Profilbild på en kvinna som står framför en röd bakgrund.

Frida Knutsson, ny vd för Innovationsbolaget. Fotograf: Patric Leonhed.

Frida Knutsson blir ny vd för Innovation Örnsköldsvik AB

Den 20 oktober tillträder Frida Knutsson tjänsten som ny vd för Innovation Örnsköldsvik AB. Frida kommer senast från en tjänst som senior projektledare på RISE. Hon efterträder Marlene Johansson som varit vd sedan bolagets start.

Innovationsbolaget startades förra året med syfte att stärka förutsättningarna för näringslivets innovationsarbete och att profilera Örnsköldsvik som en plats där goda idéer möts över företag och branschområden. Första året har varit utvecklingsorienterat och grunderna har lagts för bolaget och innovationsarenan tillsammans med ett trettiotal medlemsföretag och innovationsaktörer i Örnsköldsvik.

Den 20 oktober tillträder Frida Knutsson rollen som bolagets nya vd och kommer att leda bolaget med utgångspunkt från den innovationsarena som byggts upp tillsammans med medlemsföretagen under det första året.

— Med Frida som vd tar vi nästa steg i utvecklingen av arenan och kan därmed fortsätta stärka innovationskraften i Örnsköldsvik, säger Frida Anundsson, styrelseordförande på Innovationsbolaget. Fridas ledarskap präglas av delaktighet, samsyn och kreativitet och det känns fantastiskt roligt att hon valt att tacka ja till uppdraget.

Frida Knutsson är boende i Örnsköldsvik med sin familj och har under sin karriär varit chef och ledare i olika sammanhang där fokus har legat på tillväxt, utveckling och förändringsledning. Hon kommer närmast från en roll som senior projektledare på RISE där hon tillsammans med aktörer på europeisk, nationell, regional samt lokal nivå drivit utvecklingssatsningar med sikte på innovation- och grön och hållbar samhällsomställning.

— Jag har ett starkt engagemang för Örnsköldsvik och i min nya roll vill jag bidra till att den innovativa och entreprenöriella andan som finns här fortsätter att utvecklas, säger Frida Knutsson. Det finns en stark innovationskraft hos de lokala företagen och det känns spännande att tillsammans med dem frigöra nya möjligheter genom samarbete på den arena vi nu bygger. Jag ser fram emot att göra resan tillsammans med medlemsföretagen och utveckla verksamheten långsiktigt tillsammans med Innovationsbolagets medarbetare.

För mer information
Frida Anundsson, ordförande Innovation Örnsköldsvik AB
frida.anundsson@sparbanksstiftelsennorrland.se, 073-030 70 11

Två kvinnor står vid varandra och blickar in i kameran. Utomhus med en grönskande rosenbuske bakom sig.

Ordförande Frida Anundsson och Frida Knutsson, ny vd för Innovationsbolaget. Fotograf: Patric Leonhed.

Fakta om Innovation Örnsköldsvik AB
Innovation Örnsköldsvik AB är samägt bolag som ska stärka Örnsköldsvik som en innovativ och kreativ plats. Bolaget ägs av Örnsköldsviks kommuns moderbolag Rodret i Örnsköldsvik (70 %) och näringslivet genom Höga Kusten Innovation ideell förening (30 %). Verksamheten fungerar som en plattform för utveckling mellan industrin, kulturen, besöksnäringen och tjänstesektorn. Resultatet blir ett stärkt näringsliv och en kommun som växer tack vare ökat entreprenörskap, nya företag och fler jobb.

Publicerad: