Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Steg framåt för företagsklimatet i Örnsköldsvik i Svenskt Näringslivs företagarundersökning
Testbild

Steg framåt för företagsklimatet i Örnsköldsvik i Svenskt Näringslivs företagarundersökning

Företagsklimatet i Örnsköldsvik utvecklas positivt. Det framgår av den årliga medlemsenkäten som organisationen Svenskt Näringsliv presenterade 23 maj.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv sina medlemmars upplevelser av att driva företag i den egna kommunen. I enkäten får företagen bland annat svara på frågor om kommunens service och bemötande, dialogen med kommunens beslutsfattare och kommunens upphandlingar. I årets enkät ger medlemmarna 2,8 av sex möjliga i totalbetyg till Örnsköldsvik, en förbättring från 2022 då betyget var 2,6. Rikssnittet är 3,5. Sammanlagt besvarade 194 företag i Örnsköldsvik enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51 procent. Av de svarande hade 69 procent av företagen haft kontakt med kommunen det senaste året.

Örnsköldsviks kommuns näringslivschef Fredrik Holmgren är glad att företagen lämnar ett högre betyg i årets mätning av det lokala företagsklimatet och att kommunen tar steg framåt.

-Vi rör oss i rätt riktning och har brutit den nedåtgående trenden, vilket känns positivt utifrån alla de insatser vi gjort. Svaren är ett värdefullt verktyg i vårt fortsatta förbättringsarbete till ett bättre företagsklimat, säger Fredrik.

Mer om företagsklimatet i Örnsköldsvik

Publicerad: