Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Experter tyckte till om kommande lekplats
Klass F-2 Moskolan samlade utomhus på mark tänkt för lekplats

Moskolans elever F-2 samlade för att ge sin syn på utformning av ny lekplats

Experter tyckte till om kommande lekplats

Örnsköldsviks demokratidagar har rullat i gång. På premiärdagen fick Moskolans klass F-2 testa konceptet medborgadialog när de i egenskap av experter på ämnet fick tycka till om en områdeslekplats som planeras i Moliden.

Jenny Ericsson och Anneli Bartholdsson, landskapsarkitekter vid samhällsbyggnadsförvaltningen hade tillsammans med pedagoger på skolan samlat eleverna på den blivande lekplatsen. Uppdelade i grupper fick de i uppdrag att hitta platser och aktiviteter som passar för djur med olika sinnelag: räven Sinam som gillar det lugna, kaninen Ibbe som gillar det roliga och fartfyllda och ekorren Jossan som söker det spännande. Var på området skulle de vara och vad ville de hitta på där?

Med full iver inspekterade barnen området och markerade med skyltar var de bästa möjligheterna fanns för varje intresse och fick sedan motivera sina förslag. Idéerna var många. En hängmatta och koja vid de stora granarna skulle vara lugnt och mysigt. De snåriga buskarna skulle vara spännande att klättra i och kanske en parkourbana skulle vara utmanande, för att ta några exempel

– På öppna fältet passar det att bygga grottor och tunnlar med klättring eller rutschkana mellan våningarna, som en lång sammanhängande bana för kaninen. Men det är också viktigt att det känns säkert, fast det är spännande, förklarade Simon.

Skult med tecknad kanin

Kaninen Ibbe vill ha roliga saker att göra


–Vi försöker, i möjligaste mån, att fånga in synpunkter eller ha någon form av samråd när vi jobbar med utemiljöer för barn och skolelever. Det kan ske på olika sätt, men det var första gången vi använde denna metod. Genom att fokusera på vad djuren vill göra och platsens karaktär i stället för att bara göra en önskelista på lekredskap tar vi tillvara elevernas kreativa förmåga, säger Anneli Bartholdsson.

– Det är roligt och givande att vara på plats med de som ska använda området. Vi får många bra inspel till gestaltning av platsen genom att se hur barnen agerar och använder de förutsättningar som finns, menar Jenny Ericsson.

Fältövningen följs upp i klassrummet dagen därpå, bland annat genom att rita in olika förslag på kartor. Därefter tar landskapsarkitekternas uppdrag att omsätta barnens inspel till en realistisk plan vid. Planen är att en ny lekpark i Moliden ska kunna stå klar under 2024.

Pojke står på huvudet

Nya perspektiv är alltid bra! "Jag ser upp och ner, konstaterar Veine".

Publicerad: