Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Örnsköldsvik får yrkeshögskoleutbildning för drönarflyg
En drönare som har landat på en gräsmatta

Drönare blir ett allt mer betydelsefullt redskap inom samhällsnyttiga tjänster.

Örnsköldsvik får yrkeshögskoleutbildning för drönarflyg

I höst startar en ny yrkeshögskoleutbildning inom den snabbt växande branschen för drönartjänster. Örnsköldsvik Airport blir bas för de praktiska utbildningsdelarna.

Örnsköldsvik blir studieort för de platsförlagda delarna i YrkesAkademins nya utbildning ”UAS fjärrpilot och operatör”. (UAS står för unmanned aerial system och motsvarar vad som vanligen kallas drönare.) Behovet av fjärrpiloter med intygad specifik kompetens har ökat drastiskt de senaste åren, såväl inom privat som offentlig sektor. Drönare används inom ett brett fält, allt från inspektioner och inventering till blåljusverksamhet och klimatsmarta transporter. Det råder höga krav på säkerhet i luftrum, på mark samt följsamhet till EUs dataskyddsförordning.

En av initiativtagarna till utbildningen är Örnsköldsvik Airport som ser en möjlighet att utveckla den forskningsplattform som skapats i samverkan med LFV Aviation Research Center. I ett antal projekt har man bland annat testat och synliggjort möjligheter att använda elflyg och drönare i samhällets tjänst, exempelvis för översikt av olycksplatser, fjällräddning och att mäta istjocklek för säkra transportleder/testbanor på sjöisar. Erfarenheten visar att intressenterna och användningsområdena är många när det gäller obemannade flygtjänster.

– Det är mycket glädjande att utbildningen förläggs till Örnsköldsvik. Vi ser fram emot att utveckla den kompetens vi byggt upp inom området samtidigt som vi kan erbjuda de blivande drönarpiloterna och teknikerna en god utbildningsmiljö och de faciliteter som behövs. Här finns möjlighet att flyga på hög höjd, över större områden och under säkra förhållanden, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport.

En annan aktör som engagerat sig starkt för att Örnsköldsvik ska få utbildningen är Holmen Skog.

– Användningsområdena för drönare i vår skogliga verksamhet är under stark tillväxt. Vi använder redan idag drönare för att fotografera och identifiera till exempel delar av skogsområden som skadats av stormar eller insekter. Vi ser i framtiden möjligheter att utrusta drönare med olika typer av sensorer som kan samla in information som vi sedan processar för att fatta smarta beslut kring skogsbrukandet, både i vår egen skog och hos de privata markägare som vi samverkar med. Kompetens kring användning av drönare och dess möjligheter att samla information kommer därför vara viktig inom det framtida skogsbruket, säger Jonas Eriksson, skogsbrukschef, Holmen Skog.

”UAS fjärrpilot och operatör” är en ettårig yrkeshögskoleutbildning som ges på distans och där de platsförlagda delarna genomförs i Örnsköldsvik. Utbildningen genomförs i samarbete mellan YrkesAkademin, Holmen Skog, Örnsköldsvik Airport och Örnsköldsviks kommun. Utbildningen startar i september och sista ansökningsdag är 15 maj.

Mer information om utbildningen ”UAS fjärrpilot och operatör” finns på YrkesAkademins webbplats Länk till annan webbplats..

 

Publicerad: