Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommuner i norra Sverige stärker samarbetet för hållbar tillväxt
Vybild över Örnsköldsvik, hamnen, Arkenhusen och kranarna.

Örnsköldsviks kommun med i projekt för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt i norra Sverige.

Kommuner i norra Sverige stärker samarbetet för hållbar tillväxt

Sex kommuner i norra Sverige går samman i en satsning för att fördjupa samverkan. Under våren 2023 ska Örnsköldsvik, tillsammans med Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Östersund identifiera gemensamma utmaningar och förutsättningar för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt. 

De sex kommunerna har under en längre tid träffats regelbundet för att stödja varandra och byta erfarenheter. Nu har de beviljats medel från det nationella regionalfondsprogrammet för att genomföra en förstudie om hållbar tillväxt i norr.

— Samarbetet mellan de sex städerna i norra Sverige har pågått under ett antal år nu och det känns bra att vi kommer vidare i ett konkret gemensamt utvecklingsarbete. Vi har både gemensamma och unika utmaningar men behöver alla växa, på ett hållbart sätt, säger Anna-Britta Åkerlind, (C), kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsviks kommun.

Förutom kommunerna i de sex städerna kommer även andra aktörer, till exempel företag och ideella organisationer, att bjudas in till arbetet. Syftet med förstudien är att identifiera gemensamma utmaningar och tänkbara lösningar på problem som städerna delar med varandra. Men det handlar inte bara om att hitta likheter, utan också att ta tillvara den unika kompetens som finns i de olika kommunerna.

Några av områdena man tillsammans kommer att titta på är kompetensförsörjning, hållbart bostadsbyggande, klimatomställning, energiförsörjning och hållbara transporter. Förstudien ska sedan resultera i en gemensam regional strategi som pekar ut ett antal prioriterade åtgärder som kan stärka hållbar stadsutveckling och tillväxt i hela regionen.

— Örnsköldsvik är en liten kommun men sitter med stora frågor kring hur vi ska minska vår klimatpåverkan och bygga en grön och inkluderande stad. Genom att jobba med andra kommuner i norra Sverige kan vi lära av varandra och tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar, säger Robert Selling, hållbarhetsstrateg, Örnsköldsviks kommun.

Projektet, som kallas Thriving Northern Cities, är en förstudie med budget på 1,2 miljoner kronor. I nästa fas kan städerna tillsammans söka uppemot 100 miljoner kronor för att genomföra aktiviteterna i strategin. Strategin kan också ligga till grund för andra nya ansökningar.

Fakta:

Medverkande städer: Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund.

Utöver de sex städerna är även forskningsinstitutet Rise med som stöd för i processen med förstudien och strategin.

Projektet finansieras av de medverkande projektparterna tillsammans med Tillväxtverket genom EU:s nationella regionalfondsprogram.

Publicerad: