Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Nytt politiskt styre från 1 januari 2023
Testbild

Vid kommunfullmäktiges sammanträde12 december valdes bland annat kommunalråd och ledamöter till nämnderna.

Nytt politiskt styre från 1 januari 2023

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har valt att ingå samverkan och kommer utifrån mandatfördelning att styra Örnsköldsviks kommun de kommande fyra år som utgör mandatperiod 2022–2026.

Mandatfördelning:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 mandat
 • Centerpartiet 12 mandat
 • Kristdemokraterna 6 mandat
 • Moderaterna 10 mandat
 • Sverigedemokraterna 6 mandat
 • Vänsterpartiet 4 mandat

Vid kommunfullmäktiges sammanträde12 december valdes bland annat kommunalråd och ledamöter till nämnderna. Anna-Britta Åkerlind (C) valdes till kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Lars Näslund (M) valdes till kommunalråd samt 1:e vice ordförande. Carolina Sondell (S) valdes till kommunalråd samt 2:e vice ordförande.

Kommunfullmäktige fastställde även kommunalrådens ansvarsområden enligt följande:

Kommunstyrelsens ordförande har det politiska ansvaret för

 • samordning av kommunstyrelsens verksamhet i sin helhet
 • organisationsfrågor rörande nämnder och förvaltningar
 • information, kommunikation och marknadsföringsfrågor
 • digitalisering
 • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • näringslivsfrågor
 • kommunens ekonomi och ekonomisk planering
 • kommunens utvecklingsfrågor vari inbegriper landsbygdsfrågor, infrastruktur, näringspolitik, sysselsättningspolitik, och regionpolitiska frågor samt läns- och riksplanering
 • dialog med platsens och regionens aktörer
 • kommunala bolagen inklusive ordförande i Rodret AB
 • att företräda kommunen förutom vid ceremoniell representation
 • att följa välfärdsnämndens arbete

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har det politiska ansvaret för

 • personalfrågor, kompetensförsörjningsfrågor samt högre utbildning
 • näringslivsfrågor
 • upphandlingsfrågor
 • utvecklingsfrågor som infrastruktur, högre utbildning, översiktlig fysisk planering (mark- och naturresursfrågor inklusive jord och skog) samt bostadsförsörjning
 • fastighetsfrågor
 • digitalisering
 • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • säkerhet, trygghetsfrågor och utveckling av demokrati
 • civilförsvarsfrågor
 • att följa bildningsnämndens verksamheter
 • att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
 • att följa kultur- och fritidsnämndens verksamheter
 • samordning och information mellan ÖrnsköldsviksAlliansens partier

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

 • Företräda Socialdemokraterna och har det politiska ansvaret i opposition för alla ovan nämnda områden.

Ordföranden i nämnderna:

Ulf-Åke Oldenborg (KD) valdes till ordförande i bildningsnämnden
Björn Olsson (C) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Andreas Jansson (C) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Annica Jonsson (M) till ordförande i välfärdsnämnden
Anna-Britta Åkerlind (C) till ordförande i krisledningsnämnden och till myndighetsnämnden
Jeanette Karlsson (M) till ordförande i valnämnden
Vivi-Anne Olsson (C) till ordförande i gemensam kostnämnd med Region Västernorrland

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden

 

Publicerad: