Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Amanda Karlsson är årets Bror Marklundstipendiat
 Amanda Karlsson, sitter på golvet bredvid sitt konstverk som  består av en vargliknande träfigur.

2022 års Bror Marklund-stipendiat, Amanda Karlsson, har slagit sig ner i sin installation "Vargfabriken".

Amanda Karlsson är årets Bror Marklundstipendiat

Stipendiet till Bror Marklunds minne 2022 tilldelas konstnären Amanda Karlsson, verksam i Göteborg. Stipendiet består av 30 000 kronor och en utställning på Örnsköldsviks museum och konsthall.

Stipendiet till Bror Marklunds minne 2022 tilldelas konstnären Amanda Karlsson, verksam i Göteborg. Stipendiet består av 30 000 kronor och en utställning på Örnsköldsviks museum och konsthall.

I sitt konstnärskap arbetar Amanda med oljefärg och trä för att skapa scenografier och rumsliga installationer i flera dimensioner.

– Amanda utmanar och överraskar vårt seende och rumsuppfattning genom ett skickligt växelspel mellan två- och tredimensionella skulpturala bildelement, ofta presenterade i storskaliga och tematiska installationer. Genom dessa berättar hon om en förvriden, fiktiv verklighet där händelser kan iscensättas. Med referenser från bland annat science fiction och mytologi utforskar hon de eviga frågorna och deras relation till samtiden. Det gör Amanda Karlsson till en stipendiat som vi ser fram emot att välkomna hit till oss, säger Nina Tenskog, intendent vid Örnsköldsviks museum och konsthall.

Utgångspunkten i Amanda Karlssons konstnärskap ligger i berättandet. Amanda skapar en fiktiv verklighet genom att bygga upp scenografier där hon skär ut motiven i stor skala för att iscensätta händelser och mellanmänskliga relationer. Idén att frilägga motiven började som en rationell lösning.

– Först handlade det om att jag blev trött på att måla bakgrunder, så jag tog helt enkelt bort dem. Senare tror jag att det började handla om att få mina verk närmare mig själv. Så likt min egen kropp som möjligt. Ge dem form, rum och existens. Eftersom alla mina verk på något vis kommer från en fiktiv verklighet, så försöker jag tvinga in dem i den levda. Då behöver de vara tredimensionella och gärna ta över rummet i sin storlek, förklarar Amanda och fortsätter:

–Tematiskt utgår jag alltid från den fiktiva verklighet som jag hävdar att mina verk kommer ifrån. Jag ser den platsen ungefär som ett inre som hanterar ett yttre. Som hur en mänsklig kropp hanterar omgivningen. Hur vi kategoriserar, organiserar och ibland hittar på svar för att begripa vår omvärld. Till den platsen kan jag föra in olika frågeställningar och utforska dem genom att skapa berättelser byggda på mytologi, fiktion och ibland humor. De kan handla om vår kollektiva samtid, existentiella frågor, klass eller helt enkelt hanteringen av vårt inre när allt är så komplext, mångbottnat och jobbigt.

Stipendiet till Bror Marklunds minne är riktat till en i Sverige yrkesverksam skulptör. Stipendiaten, som tillkännages på Husumfödde konstnären Bror Marklunds födelsedag 3 december, utses av kultur- och fritidsnämndens presidium i Örnsköldsviks kommun. Drygt 90 konstnärer sökte årets stipendium.

– Det är en stor ära att få ta emot Bror Marklunds stipendium. Jag blev otroligt glad över beskedet, säger Amanda Karlsson.


utskurna träfigurer med mytologiska drag

-Mitt konstnärskap tar avstamp i en alternativ fiktiv verklighet där det finns ett svar på det mest grundläggande mänskliga. Där det finns en djupare universell sanning att nå bara man anstränger sig tillräckligt mycket, berättar Amanda Karlsson. Fotot visar verk i Amandas ateljé.

Publicerad: