Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Liv och rörelse i de återuppbyggda lokalerna av Köpmanholmens förskola
Vuxna som sitter på huk tillsammans med barn för att klippa ett invigningsband.

Bildningsnämndens ordförande Erica Howcroft (i mitten) klippte invigningsbandet tillsammans med barn från förskolan. Till vänster i bild syns rektor Anna-Karin Lindmark och till höger i bild Veda Kvist.

Liv och rörelse i de återuppbyggda lokalerna av Köpmanholmens förskola

Under onsdag 16 november genomfördes invigningen av de fem återuppbyggda avdelningarna på Köpmanholmens förskola. Förskolans lokaler eldhärjades och förstördes en tidig morgon i januari 2020. Arbetet med att återuppbygga lokalerna pågick under 2021 och var klart inför sommaren 2022. Sedan september har 106 barn fått flytta tillbaka och fyller nu åter förskolans lokaler med liv och rörelse.

På plats under invigningen fanns förskolans barn och pedagoger, representanter från bildningsförvaltningen, PRO i Köpmanholmen samt kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Carolina Sondell, som alla fick lyssna till tal av rektor Anna-Karin Lindmark samt bildningsförvaltningens ordförande Erica Howcroft. Både talen lyfte bland annat den positiva kraft och stöd som samhället i Köpmanholmen slutit upp med under tiden förskolan stod utan egna lokaler. Redan sex dagar efter branden hade det ordnats med nya tillfälliga lokaler. Åke Höglund, PRO, var en av mottagarna av en tavla med färgglada handavtryck under invigningen, som tack för att föreningen huserat förskolans verksamhet under byggtiden. Den glädjefyllda invigningen avrundandes med sång och dans tillsammans med ”Veda Kvist” och en rundtur i de nya ljusa lokalerna på Köpmanholmens förskola.

Samling människor som sträcker armarna mot skyn.

Veda Kvist besökte invigningen och bjöd på sång. Tillsammans med barnen avslutade hon invigningen med ”raket-ramsan”.

— Jag minns hur lokalerna såg ut efter branden, dörrposterna där branden började var som förkolnade och överallt var det svart av sot. Ur askan har vi nu nya förbättrade lokaler och vi har även tagit tillfället i akt att utveckla vår verksamhet med bland annat en så kallad torg-pedagog, som arbetar med utvecklande och inspirerande aktiviteter för barnen, säger Anna-Karin Lindmark, rektor på Köpmanholmens förskola, och fortsätter — Jag vill tacka alla som hjälpt till och stöttat oss på den här resan, all förståelse och tålamod från vårdnadshavare, civilsamhället som ordna med tillfälliga lokaler och som samlat in leksaker och prylar som gick förlorade i branden, till alla som arbetat med projektet och byggandet av de nya lokalerna, och självklart även min fantastiska personal.

I samband med återuppbyggnaden av Köpmanholmens förskola förbereddes det även för att förskolan ska kunna byggas ut. Det för att kunna möta den efterfrågan på barnomsorg som finns i området. Nu pågår därför projektering av en utbyggnad på 300 kvadratmeter som ska inrymma 2 nya avdelningar. Utbyggnaden kommer att innebära att den tillfälliga paviljongförskolan på östra sidan av Köpmanholmenskolan kan avvecklas inför hösten 2024.

Foto på en förskolelokal i två olika färger, en blå klar ton och en korall-rosa ton.

Utsidan på Köpmanholmens förskolas återuppbyggda lokaler.

Pyssel på väggen.

I hallarna på Köpmanholmens förskola hänger åter barnens ytterkläder och i de ljusa lokalerna pryds väggarna av kreativt pyssel och teckningar i olika färger och former.

Publicerad: