Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Parkesplanaden får uppgraderad belysning för ökad trygghet och trivsel
Örnparken i grönskande och prunkande skrud.

Parkesplanaden får ny och uppgraderad belysning för ökad trygghet och trivsel.

Parkesplanaden får uppgraderad belysning för ökad trygghet och trivsel

Under oktober månad pågår ett arbete för att förbättra ljusbilden genom hela parken mellan Stora torget och Örnsköldsviks museum och konsthall. Belysningen kommer följa gångstråken hela vägen genom parkerna för att erbjuda en tryggare och trevligare parkupplevelse även under dygnets mörka timmar.

— Vi har fått in önskemål via dialoger med Cesam samt från trygghetsvandrarna om att se över belysningen genom hela parkesplanaden, då den upplevs som otrygg med bitvis mörka områden. I år har vi kunnat göra en storsatsning på belysning i samband med årets extramedel från politiken kopplat till trygghet och tillgänglighet, säger Magnus Wiklund, drift- och underhållsstrateg, Örnsköldsviks kommun.

Befintliga belysningsstolpar byts ut (kommer återanvändas på andra platser) och kompletteras med tre typer av belysningsarmaturer med ny och energisnål teknik. Bland annat kommer det bli spotbelysning på fontänen i Örnparken och statyn Darwins dagbok av Jörgen Nilsson i Vegaparken.

Under tiden arbetet pågår kommer delar av parkerna att vara avstängda.

Illustration över parkesplanaden ovanifrån.

Illustration över sammanhållande belysning genom parkesplanaden från Örntorget (till vänster i bild) och till Örnsköldsviks museum och konsthall (i höger i bild).

Publicerad: