Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Innovationsveckan 3-7 oktober
Illustration ur fågelperspektiv med flera olika färgglada element och personer som ser ut att arbeta med en workshop

Örnsköldsvik är en del av innovationsveckan 3-7 oktober och bjuder in till flera spännande seminarier under veckan.

Innovationsveckan 3-7 oktober

Innovationsveckan är en nationell vecka som fokuserar på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. Genom att visa upp projekt, processer, arbetssätt och konkreta resultat som på olika sätt bidrar till att möta samhällets utmaningar. Örnsköldsvik är en del av innovationsveckan och bjuder in till flera spännande seminarier under veckan.

— Vi står alla inför stora utmaningar och vi behöver bli bättre på att dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter av vad som har fungerat bra och även mindre bra under resans gång. Innovationsveckan är ett väldigt bra tillfälle att mötas över kommun- och regiongränser för att sprida det vi gör och inspireras av andra. Tänk om det vi gör i Örnsköldsvik kan hjälpa till att skapa innovationer på fler ställen eller om vi kan lösa ett problem genom att lyssna på någon annans smarta lösning, säger Caroline Linde, verksamhetsutvecklare, tillväxtavdelningen, Örnsköldsviks kommun.

Nytt för årets innovationsvecka är att det finns sex olika teman som arrangörerna kategoriserar sitt evenemang under. Årets teman är:

  • Grön omställning & cirkulär ekonomi – innovativa lösningar för en hållbar framtid.
  • Innovation i kris – nya arbetssätt och lösningar i tider av kris.
  • Innovationsupphandling – efterfråga och köpa nya lösningar.
  • Nyttiggörande av data– samverkan och innovation baserad på data.
  • Omvärldsanalys – att spana in i och ta hjälp av framtiden.
  • Smart policyutveckling – förutsättningar och regler som främjar innovation.

Från Örnsköldsvik deltar Örnsköldsviks Airport som presenterar projektet elflyg och drönare i samhällets tjänst samt pågående och planerat arbete med installation av solceller vid Örnsköldsvik Airport och utmaningar rörande elektromagnetisk interferens (EMI) samt elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i en autonom och elektrifierad flygplatsmiljö.

Elevhälsan på Örnsköldsviks kommun berättar om arbetet med att skapa en förändring av de strukturer som ger diskriminerande effekter för olika grupper av pojkar och flickor, och i ett annat seminarium delas erfarenheter från flera års arbete med demokratiutveckling och metoden medborgardialog 360 grader inom kommunen.

RISE Processum, More Research med flera deltar i ett seminarium för att dela sina erfarenheter kring ett nytt sätt att inspirera gymnasieungdomar för den lokala arbetsmarknaden och samtidigt lösa den framtida kompetensbrist som redan känns bland företagen inom skogsindustrin och gröns omställning.

Här kan du ta del av Örnsköldsviks program, med datum, tider och mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innovationsveckan arrangeras av SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Förutom seminarium från Örnsköldsvik kan du, under hela veckan, ta del av hela Sveriges smarta lösningar för en innovativare offentlig sektor. Hela programmet hittar du på innovationsveckan.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: