Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Verklighetstroget skolval lyfter demokratins värde
Sliperiet fasad

Sliperiet blir vallokal när Örnsköldsviks gymnasium arrangerar skolval 8-9 september.

Verklighetstroget skolval lyfter demokratins värde

Demokratin är inte något självklart och förtjänar att tas på allvar. Det vill Örnsköldsviks gymnasium visa genom att tillsammans med elevkåren arrangera ett verklighetstroget skolval.

Örnsköldsviks gymnasium, inklusive gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet erbjuder eleverna att delta i ett iscensatt skolval där eleverna har möjlighet att rösta på de partier som idag sitter i riksdagen. Skolvalet hålls i separat ”vallokal” på Sliperiet 8-9 september. Elever som är ute på praktik erbjuds förtidsröstning dagarna innan. Även elever vid Höga Kusten Teoretiska gymnasium genomför valet i Sliperiets iordningställda vallokal.

– Syftet är att göra själva valhandlingen så autentisk som möjlig. Vi genomförde detta även vid valet 2018. Ett initiativ som bland annat MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilrättsfrågor) uppmärksammade som ett gott exempel, säger Hans Jonsson, lärare i samhällskunskap vid Nolaskolan.

Gymnasieskolan samarbetar med kommunens demokratisamordnare för att få hjälp att nå hela ”skolvalkretsen" Eleverna får personliga röstkort och tar med sig legitimation och genomför sitt personliga och hemliga val som prickas av på skolvalets röstlängd. Rösträkning sker på fredagseftermiddagen 9 september men resultatet publiceras först efter det ordinarie valet.

Elevkåren och alla samhällslärare på Örnsköldsviks gymnasium deltar i arbetet med att arrangera ett så verklighetstroget val som möjligt.

– Demokratiarbetet på ungdomsskolan kan se ut på många sätt men detta genomarbetade arrangemang sticker ut i Sverige och har blivit en förebild för många andra kommuner, säger Hans Jonsson.


Se film om skolvalet i Örnsköldsvik på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats.  Länk till annan webbplats.
(Du behöver skrolla en bit ner på webbplatsens startsida för att se filmen)

Publicerad: