Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Storsatsning på hamnen i Örnsköldsvik
Hamnområdet i Hörneborg

Förslag på utbyggnad av hamnen i Hörneborg. Illustration: Tecnicon

Storsatsning på hamnen i Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik satsar nu kommunen 260 miljoner kronor på att bygga ut hamnen i Hörneborg. Satsningen ska möta upp det ökande behovet av effektiva och hållbara transportkedjor och att sjöfarten går mot större, mer djupgående fartyg och mer containertrafik.

Norra Sveriges och Örnsköldsviks expansion innebär ökade godsflöden. Godstransporterna beräknas öka med 46 procent till 2040. Örnsköldsvik har näringsliv som är beroende av goda förbindelser med omvärlden och ett strategiskt läge för en god utveckling. Att satsa på en hållbar och effektiv infrastruktur är ett viktigt strategiskt steg för kommunen för att skapa en utveckling i linje med kommunens ambitioner att växa. Ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov i nuvarande hamnar innebär att en förutsättning också är en koncentration till färre hamnar.

För ett par år sedan fattade kommunen beslut om ett helhetsgrepp för utvecklingen av godsinfrastrukturen, med sikte på 2040. Där ingår förutom utbyggnaden av den allmänna hamnen bärighet på det kommunala och enskilda vägnätet, utvecklad godsterminal och ny dragning av E4. De tre förstnämnda är beslutade och delvis genomförda, medan den angelägna dragningen av E4 ännu inte prioriterats av Trafikverket och regeringen.

– Hamnutbyggnaden är strategiskt viktig för Örnsköldsvik och för hela landet, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. En sammankopplad och väl fungerande transportinfrastruktur är grunden för hållbar tillväxt. Vi tar vårt ansvar att skapa en hållbar och effektiv godsinfrastruktur, men ser också att nationella beslut måste följa med, som just för E4 Förbifart Örnsköldsvik. Jag är glad att kunna konstatera att ett enigt fullmäktige har beslutat om satsningen på hamnen.

Publicerad: