Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Skapar visionsskiss över ny stadsdel
Visionskissen visar området Framnäsudden och Lungviks småbåtshamn

Visionsskissen kommer att utgöra idé för det fortsatta arbetet och kommer att presenteras efter sommaren.

Skapar visionsskiss över ny stadsdel

Örnsköldsvik ska växa och kommunen vill nu fortsätta att utveckla centrala Örnsköldsvik mitt i Höga Kusten nära både natur och cityliv. Nu inleds arbetet med att skapa en visionsskiss över en ny central stadsdel som sträcker sig från centrala delar av staden och ut efter havsfjärden.

- Läget är fantastiskt, området har verkligen potential på många sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. Vi har en ambition att skapa en visionsskiss som ska skapa möjligheter och locka till intresse för att utveckla en del av staden som kan bli hur attraktiv som helst.

Visionsskissen är en naturlig fortsättning på den förändring av staden som har pågått under ett antal år. Bostäder färdigställs just nu på flera ställen i staden, detaljplanen som möjliggör utveckling av Stora torget är klar och kommunen ser möjligheter att fortsätta utvecklingen av den östra sidan och ut mot fjärden. Den fördjupade översiktsplanen som nu har färdigställts pekar bland annat ut Framnäsudden och Lungviks småbåtshamn som två intressanta utvecklingsområden för till exempel bostäder, offentlig service, centrumverksamhet, restauranger och caféer.

Visionsskissen kommer att utgöra idé för det fortsatta arbetet och kommer att presenteras efter sommaren. Fram till dess kommer också riktningen för kommande steg att planeras.

- Olika delar av kommunkoncernen kommer att medverka i detta för att tillsammans skapa de allra bästa förutsättningarna för att skapa attraktivitet och hållbar utveckling, fortsätter Per Nylén. Detta är både roligt och utmanande och för att nå framgång med detta och med annan utveckling krävs att nu vi agerar gemensamt och stödjer varandra – det är så vi skapar resultat.

Publicerad: