Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in.

– Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Jonsson & Söner har under årens lopp blivit en ledande aktör inom krossverk. Per-Olof Nilsson, vd, och Eva-Lotta Hallin Wiklund, eftermarknadschef, ser fram emot att flytta fram positionerna ytterligare.

Jonsson & Söner har under årens lopp blivit en ledande aktör inom krossverk. Per-Olof Nilsson, vd, och Eva-Lotta Hallin Wiklund, eftermarknadschef, ser fram emot att flytta fram positionerna ytterligare.

Med bästa utsikt intill Happstafjärden ligger företaget som har närmare 80 anställda.

Även om allt fler kunder ligger utanför landets gränser, så som Australien, USA, Tyskland, England, Irland, Norge och Finland, finns inga planer på att flytta. Däremot har lokalerna precis byggs ut med sikte på ytterligare tillväxt.

– En anledning till vår framgång är just vårt läge. Här är det enkelt och tillgängligt och vi har många leverantörer i vår närhet, säger Per-Olof.

– Vårt ledord är relationer, till kund, leverantör och medarbetare. Tillsammans ska vi vara, och är, starka, säger Eva-Lotta Hallin Wiklund, eftermarknadschef.

Jonsson och Söner grundades i början av 50-talet av Per Johan Jonsson. Inledningsvis med pälshandel men verksamheten tog efter en tid en ny riktning med sikte på entreprenadmaskiner och krossverk.

Under åren har Jonsson och Söner ständigt utvecklats och nischat sig till en marknad med mobila, eldrivna produkter i det tyngre segmentet inom stenkrossning. Användningsområdena är många, som exempelvis vid vägbygge och inom gruvindustrin.

I Sverige är Jonsson och Söner en av de största leverantörerna inom sin genre, och allt fler marknadsandelar tas utomlands.

– Vi har ett brett produktutbud av krossverk och i många fall så kan dessa kompletteras och förändras efter kundens önskemål och behov. Vi är snabbfotade och lyhörda, säger Eva-Lotta.

En anledning till vår framgång är just vårt läge. Här är det enkelt och tillgängligt och vi har många leverantörer i vår närhet.

Sedan 2018 ägs företaget av Metso-koncernen. På så sätt har man kommit in i en större organisation med all dess trygghet och fördelar, inte minst tillgången till internationellt nätverk.

Samtidigt har man fått behålla sitt namn och jobbar vidare i Jonsson-andan. En anda som kännetecknas av närvaro, trivsel, stort engagemang, prestigelöshet och låg personalomsättning.

När kriget i Ukraina bröt ut märktes en ökad försiktighet från kunderna i Skandinavien, vilket medförde att Jonsson och Söner intensifierade bearbetningen av den internationella marknaden.

– Vi växer utomlands och har skrivit avtal med flera distributörer, men vi ser nu också tecken på en positiv vändning på vår hemmamarknad, säger Per-Olof.

Tilltron på framtiden är stor men innebär samtidigt en del utmaningar. En av dem är ländernas varierande regelverk kring byggstandarder, miljökrav och transportregler. Kunderna ställer också höga krav på att kunna förflytta krossverken på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Detta har Jonsson och Söner löst genom att bygga krossverken i moduler så de kan transporteras i delar och sedan på ett enkelt sätt monteras ihop på plats.

Då Jonsson och Söner ständigt växer och utvecklas så är de i behov av nya medarbetare.

– När vi rekryterar går vi mycket på personlighet, men givetvis ska man också ha relevant kompetens. De som jobbar hos oss blir ofta kvar i många år. Det tyder på trivsel, säger Eva-Lotta.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.