Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare.

– Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Joakim Byström, tillväxtstrateg på Örnsköldsviks kommun och projektledare för Grundsunda 2030, och Sebastian Arnehed, näringslivutvecklare på Örnsköldsviks kommun.

Joakim Byström, tillväxtstrateg på Örnsköldsviks kommun och projektledare för Grundsunda 2030, och Sebastian Arnehed, näringslivutvecklare på Örnsköldsviks kommun.

Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet har myntat begreppet Sveriges femte storstadsregion. Lite skämtsamt, men också med ett stänk av allvar.

– Norrland ses som glesbygd fastän det är tätbefolkat längs kusten. Med Botniabanan stärktes arbetsmarknadsregionen och nu tas nästa steg för att titta mer på de stationsorter som finns mellan Umeå och Örnsköldsvik. De ska kunna utvecklas och locka till sig invånare, förklarar han.

I Grundsundabygden finns en av Norrlands största djuphamnar, järnväg, välutvecklad infrastruktur, närhet till E4 och flygplats och inte minst en stor och viktig arbetsgivare i form av Metsä Board.

Allt det sammantaget gör området intressant ur ett arbetsmarknadsperspektiv och sedan en tid tillbaka jobbar Örnsköldsviks kommun strategiskt med frågan om hur det kan stärkas.

En viktig tårtbit är projektet Grundsunda 2030 som förutom Örnsköldsviks kommun består av Metsä Board och lokalsamhället, representerat av GFG Bygdsam.

– Nu tar vi ett helhetsgrepp och här blir Umeå universitet en viktig kugge. Vi försöker jobba evidensbaserat och förlita oss på beprövad kunskap. Vi ska titta på vad forskningen säger om hur man bygger ett socialt hållbart samhälle, säger Joakim Byström, tillväxtstrateg på Örnsköldsviks kommun och projektledare för Grundsunda 2030.

Historiskt räckte det med att det fanns ett jobb, men nu krävs det mycket mer. Platsen måste vara inkluderande, det måste finnas plats för olika typer av intressen, bland annat.

Närmast ska en projektplan tas fram i samarbete med Umeå universitet, där man bland annat ska identifiera vilka behov som finns för att göra platsen mer attraktiv.

– Historiskt räckte det med att det fanns ett jobb, men nu krävs det mycket mer. Platsen måste vara inkluderande, det måste finnas plats för olika typer av intressen, bland annat, förklarar Dieter Müller.

Grundsundabygdens potential är också kopplad till de restprodukter från Metsä Board som andra aktörer och företag kan dra nytta av.

– Vi jobbar med en strukturskiss för Husum tätort där vi tittar på var man kan expandera utifrån etableringar och nyttja restströmmar från fabriken. Det kan till exempel vara en landbaserad fiskodling som behöver mycket varmvatten, eller en aktör som förädlar koldioxiden som i dag släpps ut, förklarar Sebastian Arnehed, näringslivutvecklare på Örnsköldsviks kommun.

En viktig del i arbetet med att stärka arbetsmarknadsregionen Umeå Örnsköldsvik, är att dra lärdomar från andra, liknande platser och titta på de studier som gjorts med framgång i liknande miljöer.

– Det är spännande att få vara med i den här samhällsomvandlingen, säger Dieter Müller.

Dieter Müller professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Dieter Müller professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Grundsundabygden har stark potential för att få Örnsköldsviks kommun att växa.

Grundsundabygden har stark potential för att få Örnsköldsviks kommun att växa.

Evolve symbol

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har g å tt samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Ö rnsk öldsvik dä r f ö retaget har r ötter sedan drygt 50 å r tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, ber ättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman