Kulturen har gett Köpmanholmen ett uppsving

Inflyttning, ökade huspriser och fullbelagd förskola. Detta tack vare driv och framtidstro bland de boende i Köpmanholmen. Sedan har även två arv spelat stor roll, pengar som var avsedda till kultur men som gav ringar på vattnet.

Magnus Näsholm och Anders Thorsén hoppas att drivet och engagemanget för kultur smittar av sig till andra delar av kommunen.

Magnus Näsholm och Anders Thorsén hoppas att drivet och engagemanget för kultur smittar av sig till andra delar av kommunen.

Under de senaste åren har Köpmanholmen med omnejd fått ett stort uppsving. Orsakerna är många, betydelsefulla arv är några, det attraktiva läget i centrala Höga Kusten är andra.

– Statistik som tidigare tagits fram visar att Nätradalen är ett av våra områden med befolkningsökning. Jag upplever en stor framtidstro och det sker mycket som leder till positiv utveckling, säger Linnéa Egnor Byström, näringslivsutvecklare vid Örnsköldsviks kommun.

Huspriserna ökar och allt fler barnfamiljer flyttar in. När förskolan i Köpmanholmen eldhärjades 2021 satsade både kommunen och orten på en snabb återuppbyggnad. Föreningslivet och pensionsorganisationen möjliggjorde tillfälliga lokaler medan förskoleavdelningarna återuppbyggdes till nybyggnadsstandard. I direkt anslutning byggdes förskolan ut med två avdelningar för att möta den stora efterfrågan av förskoleplatser som blivit följden att den ökade inflyttningen. Hösten 2024 kommer förskolan ha sju avdelningar.

De två arven har så klart spelat en oerhört stor roll för områdets utveckling. Närmare 50 miljoner har donerats till Nätradalen genom Jonas Nätterlund och Mikko Anderssons arv. Pengar som är avsedda till Nätradalen för att berika kulturen i området.

– Utan pengarna hade vi definitivt inte varit där vi är i dag. Nätradalen har blivit ett varumärke. säger Anders Thorsén, kulturutvecklare vid Örnsköldsviks museum och konsthall, samt samordnare för Nätterlunds minnesfond.

Arven finns kvar i sin helhet men avkastningen går tillbaka till bygden i form av kultur och konst.

– Pengarna har möjliggjort många investeringar. Utan dem hade det bara varit en vision och dessutom hade brukshistorian glömts bort, säger Magnus Näslund, projektledare Nätra hembygdsförening.

Förutom konstutsmyckningar i stora delar av Nätradalen har Herrgårdsparken i Köpmanholmen renoverats och välkomnar numera tusentals besökare årligen. För drygt två år sedan invigdes Ringarbönninga. En ny byggnad i vacker bruksstil intill Herrgårdsparken med café, sociala ytor och utställningsdel. Förutom detta drivs bruksmuseum, guidningar och mycket annat.

Investeringarna har inte bara gjort bygden vackrare, de har även påverkat inställningen till platsen. Något som inte minst Magnus känner av då han är född och uppväxt i området.

– Jag föddes i fabrikens slutskede. Då var det grusade förhoppningar och området fick ganska dåligt rykte.

Nu är det annat.

– Det är som fågeln Fenix. Vi har rest oss men det har tagit tid, säger Magnus.

– Kultur skapar samhörighet. Effekten ser vi nu i samhället, menar Anders.

– Jag tror att människor känner stolthet när man har mycket vackert runt om sig, säger Magnus.

Köpmanholmen har blivit ett nav för kulturen i Nätradalen, ett betydelsefullt sådant som spiller över på hela kommunen.

– Här finns så klart bra ekonomiska förutsättningar. Samtidigt hoppas vi att drivet och engagemanget inspirerar andra och ger känslan; kan de så kan vi, avslutar Anders.

Text: Sofia Göth
Foto: Sofia Göth

 

Fakta

SCB befolkningsstatistik 2019.

Nätradalen:

  • ”Större andel yngre pensionärer”
  • Förändring – ”Fler barnfamiljer, fler äldre pensionärer”
  • Ökande befolkning kommande 10 åren
    (+2,0 %, 168 personer)
  • Fler barn, färre vuxna, fler pensionsålder
  • Fler 5-15 år (+148)
  • Fler 35-40 år (+ 117)
  • Färre 65-74 men fler 75+ år (-305,+372)

 

Köpmanholmen är ett starkt nav för kultur.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.