Kulturen har gett Köpmanholmen ett uppsving

Inflyttning, ökade huspriser och fullbelagd förskola. Detta tack vare driv och framtidstro bland de boende i Köpmanholmen. Sedan har även två arv spelat stor roll, pengar som var avsedda till kultur men som gav ringar på vattnet.

Magnus Näsholm och Anders Thorsén hoppas att drivet och engagemanget för kultur smittar av sig till andra delar av kommunen.

Magnus Näsholm och Anders Thorsén hoppas att drivet och engagemanget för kultur smittar av sig till andra delar av kommunen.

Under de senaste åren har Köpmanholmen med omnejd fått ett stort uppsving. Orsakerna är många, betydelsefulla arv är några, det attraktiva läget i centrala Höga Kusten är andra.

– Statistik som tidigare tagits fram visar att Nätradalen är ett av våra områden med befolkningsökning. Jag upplever en stor framtidstro och det sker mycket som leder till positiv utveckling, säger Linnéa Egnor Byström, näringslivsutvecklare vid Örnsköldsviks kommun.

Huspriserna ökar och allt fler barnfamiljer flyttar in. När förskolan i Köpmanholmen eldhärjades 2021 satsade både kommunen och orten på en snabb återuppbyggnad. Föreningslivet och pensionsorganisationen möjliggjorde tillfälliga lokaler medan förskoleavdelningarna återuppbyggdes till nybyggnadsstandard. I direkt anslutning byggdes förskolan ut med två avdelningar för att möta den stora efterfrågan av förskoleplatser som blivit följden att den ökade inflyttningen. Hösten 2024 kommer förskolan ha sju avdelningar.

De två arven har så klart spelat en oerhört stor roll för områdets utveckling. Närmare 50 miljoner har donerats till Nätradalen genom Jonas Nätterlund och Mikko Anderssons arv. Pengar som är avsedda till Nätradalen för att berika kulturen i området.

– Utan pengarna hade vi definitivt inte varit där vi är i dag. Nätradalen har blivit ett varumärke. säger Anders Thorsén, kulturutvecklare vid Örnsköldsviks museum och konsthall, samt samordnare för Nätterlunds minnesfond.

Arven finns kvar i sin helhet men avkastningen går tillbaka till bygden i form av kultur och konst.

– Pengarna har möjliggjort många investeringar. Utan dem hade det bara varit en vision och dessutom hade brukshistorian glömts bort, säger Magnus Näslund, projektledare Nätra hembygdsförening.

Förutom konstutsmyckningar i stora delar av Nätradalen har Herrgårdsparken i Köpmanholmen renoverats och välkomnar numera tusentals besökare årligen. För drygt två år sedan invigdes Ringarbönninga. En ny byggnad i vacker bruksstil intill Herrgårdsparken med café, sociala ytor och utställningsdel. Förutom detta drivs bruksmuseum, guidningar och mycket annat.

Investeringarna har inte bara gjort bygden vackrare, de har även påverkat inställningen till platsen. Något som inte minst Magnus känner av då han är född och uppväxt i området.

– Jag föddes i fabrikens slutskede. Då var det grusade förhoppningar och området fick ganska dåligt rykte.

Nu är det annat.

– Det är som fågeln Fenix. Vi har rest oss men det har tagit tid, säger Magnus.

– Kultur skapar samhörighet. Effekten ser vi nu i samhället, menar Anders.

– Jag tror att människor känner stolthet när man har mycket vackert runt om sig, säger Magnus.

Köpmanholmen har blivit ett nav för kulturen i Nätradalen, ett betydelsefullt sådant som spiller över på hela kommunen.

– Här finns så klart bra ekonomiska förutsättningar. Samtidigt hoppas vi att drivet och engagemanget inspirerar andra och ger känslan; kan de så kan vi, avslutar Anders.

Text: Sofia Göth
Foto: Sofia Göth

 

Fakta

SCB befolkningsstatistik 2019.

Nätradalen:

  • ”Större andel yngre pensionärer”
  • Förändring – ”Fler barnfamiljer, fler äldre pensionärer”
  • Ökande befolkning kommande 10 åren
    (+2,0 %, 168 personer)
  • Fler barn, färre vuxna, fler pensionsålder
  • Fler 5-15 år (+148)
  • Fler 35-40 år (+ 117)
  • Färre 65-74 men fler 75+ år (-305,+372)

 

Köpmanholmen är ett starkt nav för kultur.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.