Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har g å tt samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Ö rnsk öldsvik dä r f ö retaget har r ötter sedan drygt 50 å r tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, ber ättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman

Personligt fokus för lokala handeln

De lokala butikernas styrka i Örnsköldsvik kan sammanfattas med orden kundkännedom och personlig service. Mini & Planeten, Nordlanders Skor och Niklas Klädshop bedriver alla handel i centrala stan. – Vill vi ha besökare till Örnsköldsvik måste vi satsa på det unika och det lokala men även det hållbara för att kunna fortsätta vara en stad i framtiden, berättar Anna Söderström som äger second hand-butiken Mini & Planeten.

Evolve symbol

Nya bostäder i grön miljö för bred målgrupp

Mycket spännande är på gång i Örnsköldsvik sett till infrastruktur. Längs havsfjärden planeras en ny stadsdel och längre upp på höjden mellan Sörliden och Salmostaden är två nya områden aktuella, Järvhaga och Järvliden. Kvarter med bland annat äldreboende, förskola samt hyres- och bostadsrätter med den befintliga grönstrukturens värden och funktioner som identitet.

CoreIT expanderar – blir fler och flyttar in i ny serverhall

Örnsköldsviksbolaget CoreIT AB har blivit 20 procent fler på två år. Nu expanderar de lokalt och tar inom kort nya lokaler på Hägglundsområdet i anspråk. – Det var inte självklart att expandera just här, men för mig är det viktigt att sätta ner flaggan och visa att Örnsköldsvik finns med i matchen. Då är också de lokala samarbetena väldigt viktiga framåt, säger Åke Holmberg, vd på IT-bolaget.

Nyproduktion skapar rörelse på bostadsmarknaden

För drygt ett år sedan inleddes markarbetet för de två fastigheterna på Andra Långgatan. Nu står båda huskropparna nästan färdiga och senare i år är det dags för inflyttning i de 38 lägenheterna. – Vill vi bli fler i kommunen är det viktigt med nybyggnation, säger Anna Edman, fastighetschef Nybergs Fastigheter.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.