Nya simhallen skapar nya förutsättningar för flera

Centralt belägen nedanför Paradiset byggs nu Örnsköldsviks nya simhall som färdigställs i maj 2024. Med åtta simbanor och en läktare med plats för cirka 160 personer blir förutsättningarna för simtävlingar, motionssim och simundervisning betydligt bättre.

– Många tycker att motionssimning är en bra och skonsam träning för hela kroppen. Nu får vi fler banor för motionssim, vilket är mycket glädjande, säger David Berglund, enhetschef på Paradiset i Örnsköldsvik.

David Berglund, enhetschef Paradiset Örnsköldsvik.

David Berglund, enhetschef Paradiset Örnsköldsvik.

Den nya simhallen kommer att bli nära på dubbelt så bred sett till bassängytan och är anpassad för tävlingar på ett bättre sätt då banorna är två och en halv meter i bredd, som är tävlingsstandard. Det byggs även för åtta banor totalt i jämförelse med nuvarande simhall som har sex banor, i två meters bredd.

– Det blir även mycket bättre förutsättningar att anordna tävlingar för simklubben, då det tidigare krävts dispens för att få tävla på banorna i nuvarande simhall. Nu kommer det inte att behövas och exempelvis kan ett ungdomsmästerskap arrangeras. För tävlingar på högre nivå, som SM, ställs dock högre krav på såväl banornas längd som antalet platser för publik, berättar Berglund.

Vi är jätteglada att byggnationen går enligt plan och vet att den nya simhallen kommer att gynna många olika målgrupper.

Den nuvarande simbassängen byggdes 1971 med renoveringar under 1990-talet. Den har därför varit i stort behov av reparation och renovering vilket nu kommer att genomföras. Nytt tätskikt, nytt tak samt ny vattenrening är delar som görs om. En fjärdedel av bassängen kommer även att gjutas upp, vilket betyder att en större del än tidigare blir grunt vatten.

– Simundervisningen får en större plats efter renoveringen där exempelvis en årskurs två kommer att bottna över en dubbelt så stor yta som idag. Renoveringen kommer även att innebära bättre möjlighet för simhopp där den ytan idag antingen är upptagen av föreningsliv eller motionssimmare. Så det blir även bättre ur äventyrssynpunkt samtidigt som att det blir tre fasta banor för motionssim, konstaterar Berglund och avslutar:

– Vi är jätteglada att byggnationen går enligt plan och vet att den nya simhallen kommer att gynna många olika målgrupper.

Fakta, nya simhallen

Antal banor: 8

Mått: 25x21m

Publik: 160

Övrigt: Vänthall/foajé för åskådare, hiss, två toaletter, separat ingång vid tävlingar och arrangemang.

Visionsskiss över nya simhallen med nästan dubbel så bred simyta som nuvarande simhall.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.