Årets företagare utvecklar framtidens sågverk

David Marcusson från Örnsköldsvik är VD:n som med en genuin omtanke för den norrländska råvaran, har fört den ångermanländska skogsbrukstraditionen vidare i familjeföretaget Högland såg och hyvleri AB, i vardaligt tal Höglandssågen. Nyligen utsågs han till Årets företagare i Örnsköldsvik och i Västernorrland. I höst får vi se om han även röstas fram som bäst i Sverige.
– Det känns såklart jätteroligt att få bli uppmärksammad, även om det är med viss blyghet. Ett fint kvitto på att det vi gör tillsammans som organisation är bra, säger David.

Företaget Högland såg och hyvleri AB har funnits i Davids familj sedan år 1989 då företaget startade. Intresset av att ta över var något som växte fram under tiden David studerade vid universitetet i Umeå och spenderade somrarna hemma för att arbeta i familjeföretaget.

Företaget Högland såg och hyvleri AB har funnits i Davids familj sedan år 1989 då företaget startade. Intresset av att ta över var något som växte fram under tiden David studerade vid Umeå universitet och spenderade somrarna hemma för att arbeta i familjeföretaget.

Företaget Högland såg och hyvleri arbetar med att förädla råvaran skog genom att såga och hyvla trävaror samt sälja vidare restprodukter i form av spån och flis. Under 2022 omsatte företaget drygt 1 miljard svenska kronor och har 127 anställda. Trots en svajig marknad med toppar och dalar pekar trenden numera upp igen och företaget går framåt med stora visioner för fortsatt utveckling.

– Jag tror stenhårt på vår produkt och den här branschen. Även om marknaden svajar så utvärderar vi ständigt nya satsningar i stort och smått, just nu har vi kanske 20-25 olika investeringar vi kikar på, säger David Marcusson.

Företaget Högland såg och hyvleri AB har funnits i Davids familj sedan år 1989 då företaget startade. Intresset av att ta över var något som växte fram under tiden då David studerade vid Umeå universitet och spenderade somrarna hemma för att arbeta i familjeföretaget.

– Jag sommarjobbade i företaget och allt eftersom åren gick tog jag på mig mer och mer ansvar, till slut föll det sig naturligt att ta över företaget för att kunna fullfölja de arbetsuppgifter jag tagit på mig, säger David.

Högland såg och hyvleri AB består idag utav tre sågverk, i Högland, Domsjö och Anundsjö. I och med investeringar 2018 i en ny såglinje vid sågverket i Anundsjö ökade företaget sin kapacitet. Idag producerar Högland såg och hyvleri AB cirka 280 000 m3 sågade och hyvlade trävaror varje år, där cirka 200 000 m3 exporteras till bland annat Storbritannien som är en av företagets största exportmarknader. Inom Sverige levererar företaget virke till hyvlerier, träindustrin samt bygghandlare över hela landet. David understryker vikten av att ta vara på hela råvaran där spån och hyvelrester går till energiproduktion via Övik energi, samt säljs även cellulosaflis vidare för produktion av kläder och kartong.

– Vi är noga med att ta vara på de resurser som skogen levererar, inget går till spillo och vi arbetar endast på order vilket gör att vi producerar det marknaden efterfrågar. Skogen är en fantastisk resurs och en av de finaste råvaror vi har. Att ta ansvar och bruka den varligt är en viktig uppgift för oss, säger David.

Hållbarhet är ett viktigt ledord i verksamheten där bland annat kontinuerliga mätningar sker för att följa upp och minska de egna utsläppsnivåerna i produktionen. Nyligen levererades de första eltruckarna som kommer att ersätta de gamla. Förutom detta är företaget FCS-certifierat, vilket innebär att deras skogsbruk sköts enligt standardiserade normer som tar hänsyn till miljö-, produktions- och sociala värden.

David ser ljust på företagets framtid och framtida investeringar.

– Jag tror väldigt mycket på trä som framtidsprodukt och den bransch vi är i. Det kommer att hända mycket med vårt företag framöver. Vi har gjort en fantastisk resa tillsammans i organisationen. Vi har goda förutsättningar att bli ännu bättre och erbjuda våra kunder högkvalitativa trävaror till konkurrenskraftiga priser, avslutar David.

Evolve symbol

Autonoma flygplatser – framtidens lösningar finns i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant av den teknologiska utvecklingen inom flygplatsdrift. Genom ett treårigt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet har flera betydande framsteg gjorts för att skapa framtidens flygplats, där autonoma och fjärrstyrda system spelar en central roll. – Vi är långt fram utvecklingsmässigt när det gäller framtida lösningar och utveckling av flygplatser i Sverige, säger Robert Gyllroth, vd för Örnsköldsvik Airport.

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har gått samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Örnsköldsvik där företaget har rötter sedan drygt 50 år tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, berättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland där Örnsköldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har gått ner hos alla våra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.