Innovationsarbete bär frukt i Örnsköldsvik

Innovation drivs bäst i samverkan – det är framgångsreceptet för BizMaker, den regionala innovationsaktören som de senaste åren odlat fram flera uppmärksammade startup-bolag. Med etableringar som Cinis Fertilizer i Köpmanholmen börjar effekterna nu synas i verkligheten, och Örnsköldsvik står alltmer i centrum.

– Det visar att hårt arbete och en bra metod attraherar företag från hela Sverige att etablera sig i Västernorrland och i Örnsköldsvik, säger BizMakers vd Matts Nyman.

BizMakers vd Matts Nyman.

BizMaker arbetar med att på olika sätt stötta människor med en innovativ affärsidé. Beroende på var i processen man befinner sig kan BizMakers affärsrådgivare hjälpa till genom olika affärsutvecklingsinsatser. Fredrik Holmgren, näringslivschef på Örnsköldsviks kommun, ser BizMaker som en viktig del i kommunens framtidsarbete.

– Vi ska bli 5 000 fler och skapa 2 000 nya jobb till 2030. Det är inte det offentliga som ska växa, utan näringslivet. Örnsköldsvik är till stor del en industristad, och grunden för industri är innovation. Vi vill hjälpa kreativa människor att få utväxling på sina idéer, säger Fredrik Holmgren.

BizMakers affärsutvecklingsprogram Forest Business Accelerator har just avslutat sin femte omgång, och har under åren bidragit till att innovativa tjänster och produkter med koppling till skogsindustrin blivit verklighet. Bland annat Cinis Fertilizers planerade satsning på en produktionsanläggning för kravgodkänt mineralgödsel och bordssalt i Köpmanholmen har fått draghjälp genom Forest Business Accelerator.


Där är RISE Processum en viktig partner, som också bidragit till att satsningar i Örnsköldsvik fått allt större utrymme.

Örnsköldsviks styrka är dels den starka industrin, dels RISE Processum och den nya testbädden som byggs där. Den är oerhört viktig för hela vår region och kommer att vara en nyckel när vi i framtiden pratar om bioekonomi, säger Matts Nyman.

Under 2021 tillkom även Future Industry Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram med bas i Örnsköldsvik där både BAE Systems Hägglunds och Bosch Rexroth i Mellansel varit partners och därmed upplåtit resurser och erfarenhet till deltagarna.

– De allra flesta är småföretagare, som deltagarna i BizMakers program. Men även ”drakarna” började någon gång med att en innovatör satt och klurade på något, med ritningar i byrålådan, och fick möjlighet att förverkliga sin idé, säger Fredrik Holmgren.

Under året som gått har Örnsköldsvik stigit in som en av BizMakers fyra ägarkommuner. Verksamheten finansieras genom pengar från kommuner, region, statliga Vinnova och EU-medel genom Tillväxtverket. Fredrik Holmgren och Matts Nyman delar förhoppningen om att hitta en ny basfinansiering som ska göra det lättare att hjälpa företagen långsiktigt, bortom projektfasen som alltid har ett bestämt slutdatum.

– Jag tror verkligen att tillsammans är bättre än var och en för sig. Jag fick höra en lysande jämförelse mellan världsrekordtiderna på 400 meter. Det individuella rekordet ligger kring 43 sekunder. Men det finns också ett annat rekord – på 36 sekunder! Skillnaden? Ja, 36 sekunder var en stafett där flera hjälptes åt, avslutar Fredrik Holmgren.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.