Ännu en rekordsommar för Höga Kustens turismföretagare

2,8 miljoner sköna timmars semestersömn – eller 359 619 kommersiella gästnätter. Så lyder årets nya all time high för juni, juli och augusti i Höga Kusten. I Örnsköldsviks kommun noterades närmare 40 000 resor med M/F Ulvön och M/F Minerva, vilket förstärker skärgårdens plats bland de mest populära besöksmålen.

Ulvöhamn är ett av skärgårdens mest populära besöksmål. På bilden HKD:s vd Mia Karlsson.

Jämfört med 2019, året före pandemin, har antalet nätter på hotell, stugor och vandrarhem under augusti ökat med 39 procent. Ökningen för hela sommarperioden är 21 procent. Siffrorna för campingarnas beläggning kommer i början av 2022.

– Företagens känsla har varit att det varit en bra sommar, säger Mickael Englund på Höga Kusten Turism som ägs av företagare i regionen.

Sifforna kommer från Tillväxtverkets officiella inkvarteringsstatistik. Höga Kustens Destinationsutveckling, som ägs av de fyra Höga Kusten-kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand och Sollefteå, gläds i ett pressmeddelande över ännu en rekordsommar.

– För oss som bor här ger en tillväxt inom besöksnäringen bland annat omsättning till näringslivet och kommunerna, ökad sysselsättning samt ett ökat produktutbud, säger HKD:s vd Mia Karlsson.

Evolve symbol

Stark tillväxt för cleantech-företag från Örnsköldsvik

Järven Ecotech och Tecomatic Entreprenad har g å tt samman i ett nytt bolag under namnet Tecomatic. Verksamheten stannar i Ö rnsk öldsvik dä r f ö retaget har r ötter sedan drygt 50 å r tillbaka. – Vi har en stark tilltro till regionen och god industrisamverkan i Örnsköldsvik, med mindre tillverkare på orten som sluter upp när vi behöver hjälp, ber ättar Emil Eriksson, regionchef för vattenrening i region norr.

Starkare arbetsmarknad än någonsin i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är stark i Västernorrland d är Ö rnsk öldsvik och Ånge är platserna där arbetslösheten minskat mest. Sedan maj 2023 ligger även länet under riksgenomsnittet gällande arbetslöshet. – Mycket är naturligtvis kopplat till bristen på kompetens hos företag som söker arbetskraft. Men arbetslösheten har g å tt ner hos alla v å ra prioriterade grupper, vilket är glädjande, berättar Erik Borg, företagsr å dgivare på Arbetsförmedlingen Västernorrland.

Ny pilothall klar – lockar forskare från hela världen

För fyra år sedan fick det statliga forskningsinstitutet RISE 350 miljoner kronor för att utveckla det centrum för bioekonomi som redan etablerats i Örnsköldsvik. Pengarna har använts till att bygga en ny pilothall på Domsjöområdet, där High Coast Innovation Park samlar företag och forskare som tar fram nya produkter och användningsområden för biomassa från skogsindustrin.

Naturkompaniet dubbla prisvinnare för hållbarhet

Naturkompaniets outlet i Ö rnsk öldsvik har under flera å r varit en av de största turistmagneterna för shopping i Höga Kusten. Som koncern fick Naturkompaniet nyligen ta emot priset ”Å rets medvetna butik 2023” för sitt h å llbarhetsarbete och är även fortsatt i topp i Sustainable Brand Index. – Naturligtvis är det jättekul att vi uppmärksammas, vi sätter stor stolthet i att jobba långsiktigt och hållbart, säger Naturkompaniets vd Henrik Hoffman