Maker Town – en hyllning
till innovationskraften i Örnsköldsvik

Öviksmässan har blivit ett återkommande och uppskattat inslag under
Kristi himmelfärdshelgen i Örnsköldsvik. I år får mässan gott sällskap av en festival med fokus på innovation och kreativitet. I maj vankas nämligen premiär av Maker Town, en festival som arrangeras av Innovationsbolaget Örnsköldsvik i samarbete med ett stort antal lokala aktörer.

Marlene Johansson och Angelica Lundqvist på Innovationsbolaget bjuder in till festival i maj.

Marlene Johansson och Angelica Lundqvist på Innovationsbolaget bjuder in till festival i maj.

Det nybildade innovationsbolaget, med VD Marlene Johansson i spetsen, har minst sagt bråda dagar. De har precis fått nyckeln till sin nya lokal som ska utformas till en innovativ och kreativ mötesplats. Dessutom är de i full gång med att arrangera Maker Town – en festival som ska tjäna samma syfte som lokalerna, men där mötesplatsen blir Örnsköldsvik.

Med Maker Town vill arrangörerna lyfta fram och hylla innovationskraften och kreativiteten i Örnsköldsvik. Tanken är att människor i olika åldrar och med olika bakgrund kan träffas och låta sig inspireras av varandra. Programmet bjuder in till upplevelser inom gastronomi, design, teknik, musik, konst och mode och går av stapeln den 18-20 maj.

– Många säger att Örnsköldsvik är och alltid har varit en stad av makers. Allt från entreprenörer, hemmasnickare, ingenjörer, musikmakare, med flera, har under många år bidragit till den entreprenörsanda och innovationskraft som råder i stan. Som ny i stan är jag imponerad av drivet hos alla jag träffar, konstaterar Marlene.

Många säger att Örnsköldsvik är och alltid har varit en stad av makers.

Marlene får starkt medhåll av Angelica Lundqvist. Angelica läser kulturentreprenörskap vid Umeå Universitet och gör sin praktik på Innovationsbolaget. Hon är uppvuxen i stan och ser sin framtid i Örnsköldsvik efter universitetsstudierna. Hon håller med om att entreprenörsandan är stark i stan och uppmuntrar företag, föreningar och organisationer att engagera sig i Maker Town genom att arrangera en aktivitet under festivalen.

– Programmet är under uppbyggnad och planeringen sker i nära samarbete med Öviksmässan. Det blir allt från musik som spelas på bakgårdar, smakpromenad, en hållbar modefestival till utställningar, panelsamtal, föreläsningar och mycket mer, säger Angelica.

– Festivalprogrammet färdigställs och presenteras i början av april. Tveka inte att kontakta oss om du vill bidra med aktiviteter eller om du har tips och idéer. Tillsammans kan vi göra den här festivalen till en succé, avslutar Marlene.

För mer information och kontaktuppgifter, se www.makertown.se. Länk till annan webbplats.

Evolve symbol

Relationer är nyckeln till framgång

Jonsson och Söner har utvecklats från en småskalig verksamhet till en internationell aktör inom mobila stenkrossverk. Bakom framgången ligger år av hårt arbete, driv och fokus på utveckling. Men framför allt av goda relationer till kunder, medarbetare och leverantörer. Nu läggs nästa växel in. – Vi ska växa, säger Per-Olof Nilsson, företagets vd.

Starkare arbetsmarknadsregion ska få Örnsköldsvik att växa

Örnsköldsviks kommun vill och ska växa. I Grundsundabygden finns stark potential för att nå det målet. Nu pågår ett strategiskt arbete för att stärka den regionen, och där är Umeå universitet en viktig spelare. – Vill man utveckla en hel kommun behöver man se utanför tätorten. Och vi behöver dra lärdomar av andra, liknande platser, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi och vice rektor vid Umeå universitet.

Bjästa och Köpmanholmen förbereds för fortsatt tillväxt

Bjästa och Köpmanholmen har de senaste åren vuxit vad gäller etableringar, då mark i området blivit mer och mer attraktiv för företag. Örnsköldsviks Kommun vill nu ha en beredskap även för framtida utvecklingar och arbetar därför proaktivt i området. – Vi har anskaffat mer mark fr å n privatpersoner för att nya etableringar ska kunna ske, men även för att de befintliga företagen på platsen ska ha möjlighet till expan sion, berättar näringslivsutvecklare Sebastian Arnehed.

Skyttis fylls med ännu fler möjligheter

Utvecklingen av Skyttis friluftsområde pågår med såväl underhåll som nysatsningar. Efter positivt beslut från Arvsfonden om medel för byggandet av skidskytteanläggning är utvecklingen stark för vinteridrotterna. Nya konstgräsmattor är även på plats och hela anläggningen är under utredning och översyn. – Anslaget är brett där mycket utgår från idrottsföreningar, spontanaktiviteter och friluftsliv, men det vore jätteroligt om Skyttis i framtiden skulle betyda mycket för ett levande närområde att känna stolthet kring, berättar Sune Westberg, chef för kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun.