Länk till startsidan

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklassen och grundskolan
ska bidra till att barn utvecklas,
får kunskap och vill lära sig mer.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en del av grundskolan.
Alla barn i Sverige måste gå i förskoleklass.
Barnen börjar i förskoleklassen
på hösten det år som de fyller 6 år.

I förskoleklassen får barnen lära sig
och utvecklas tillsammans med andra barn.
Förskoleklassen har en läroplan
som lägger grund för barnets fortsatta skolgång.

Grundskola

På hösten när barnen fyller 7 år
börjar de i grundskolans första klass.
Alla barn mellan 7 och 15 år
måste gå i grundskolan.
Att gå i grundskolan kostar ingenting.
Skollunchen är också gratis.

I Örnsköldsvik ansvarar kommunen
för de flesta grundskolorna.
Men det finns också 4 friskolor
som föreningar och privata företag driver.
Friskolorna är Gottne Byskola och Västanåskolan
och Broskolan och Bäckagårdskolan.


Elever med behov av särskilt stöd

Elever med funktionsvariationer ska helst få gå
i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.
För elever som behöver mycket hjälp och träning
finns anpassad grundskola.
Anpassad grundskola kallades tidigare för särskola.
Anpassad grundskola finns på Ängetskolan och Skärpeskolan.

Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska
kan få modersmålsundervisning en gång i veckan.
Elever som tillhör den finska eller samiska minoriteten
har rätt till modersmålsundervisning på finska eller samiska.

Skolområden

Här kan du se vilka skolområden som finns.
Du får också kontaktuppgifter
till skolorna.
På de större skolorna finns en expedition
som ibland har ansvar för flera skolor.
Därför kan flera skolor
ha samma telefonnummer.

Gene skolområde

Domsjöskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 54 20

Geneskolan, årskurs 7-9
0660-26 53 33

Hållängetskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-787 94

Sundskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 53 33

Husums skolområde

Banafjälskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 50 71

Idbynskolan, förskoleklass- årskurs 5
0660-26 50 71

Husumskolan, förskoleklass- årskurs 9
0660-26 50 71

Björna skolområde

Björnaskolan, förskoleklass- årskurs 9
0660-26 54 20

Gideåskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 54 20

Hemlingskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 54 20

Trehörningsjöskolan, förskoleklass- årskurs 3
0660-26 54 20

Anundsjö skolområde

Anundsjöskolan, förskoleklass- årskurs 9
0660-26 52 11

Mellanselskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 52 11

Moskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 52 11

Norrflärkeskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 52 11

Skorpedskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 52 11

 

Själevads skolområde

Haffstaskolan, förskoleklass- årskurs 3
0660-26 51 3
8

Mycklingskolan, förskoleklass- årskurs 3
0660-26 51 38

Själevadskolan, förskoleklass- årskurs 9
0660-26 51 38,

Nätra skolområde

Bjästaskolan, förskoleklass- årskurs 9
0660-26 50 24

Köpmanholmenskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 50 24

Sidensjöskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-26 50 24


Ängets skolområde

Skärpeskolan, förskoleklass- årskurs 2
0660-26 52 72

Ängetskolan, årskurs 3-9
0660-26 52 72

 

Alne skolområde

Alneskolan, förskoleklass- årskurs 9
0660-26 54 70

Järvedskolan, förskoleklass- årskurs 4
0660- 26 54 70

 

Höglidens skolområde

Höglandskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-880 11

Örnsköldskolan, förskoleklass- årskurs 3
0660-880 11

Sörlidenskolan, förskoleklass- årskurs 6
0660-887 55

Höglidenskolan, årskurs 7-9
0660-887 55