Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Förskoleklass och grundskola

Förskoleklassen och grundskolan
ska bidra till att barn utvecklas,
får kunskap och vill lära sig mer.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en del av grundskolan.
Alla barn i Sverige måste gå i förskoleklass.
Barnen börjar i förskoleklassen
på hösten det år som de fyller 6 år.

I förskoleklassen får barnen lära sig
och utvecklas tillsammans med andra barn.
Förskoleklassen har en läroplan
som lägger grund för barnets fortsatta skolgång.

Grundskola

På hösten när barnen fyller 7 år
börjar de i grundskolans första klass.
Alla barn mellan 7 och 15 år
måste gå i grundskolan.
Att gå i grundskolan kostar ingenting.
Skollunchen är också gratis.

I Örnsköldsvik ansvarar kommunen
för de flesta grundskolorna.
Men det finns också 4 friskolor
som föreningar och privata företag driver.
Friskolorna är Gottne Byskola och Västanåskolan
och Broskolan och Bäckagårdskolan.


Elever med behov av särskilt stöd

Elever med funktionsvariationer ska helst få gå
i en vanlig klass tillsammans med sina kompisar.
För elever som behöver mycket hjälp och träning
finns anpassad grundskola.
Anpassad grundskola kallades tidigare för särskola.
Anpassad grundskola finns på Ängetskolan och Skärpeskolan.

Modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska
kan få modersmålsundervisning en gång i veckan.
Elever som tillhör den finska eller samiska minoriteten
har rätt till modersmålsundervisning på finska eller samiska.

Skolområden

Här kan du se vilka skolområden som finns.
Du får också kontaktuppgifter
till skolorna.
På de större skolorna finns en expedition
som ibland har ansvar för flera skolor.
I expeditionen finns personal
på plats för att svara i telefonen.
På de övriga skolorna
är det lärarna som svarar
när de inte är upptagna med lektioner.

Domsjö skolområde
Domsjöskolan, expedition 0660-26 54 20
Geneskolan, expedition 0660-26 53 33
Hållängetskolan, 0660-787 94
Sundskolan, expedition 0660-26 53 33

Gideälvens skolområde
Banafjälskolan, 0660-25 21 56
Björnaskolan, expedition 0660-26 54 20
Gideåskolan, expedition 0660-786 65
Hemlingskolan, 073-074 22 11
Husumskolan, expedition 0660-26 50 71
Idbynskolan, 0660-25 00 62
Trehörningsjöskolan, 073-043 98 84

Moälvens skolområde
Anundsjöskolan, expedition 0660-26 52 11
Haffstaskolan, 0660-701 42
Mellanselskolan, 073-670 84 86
Moskolan, 070-345 25 13
Mycklingskolan 0660 - 26 51 75
Norrflärkeskolan, 0660-26 54 16
Själevadskolan, expedition 0660-26 51 38,
Skorpedskolan, 0661-301 69

Nätra skolområde
Bjästaskolan, expedition 0660-26 50 24
Köpmanholmenskolan, 0660-22 30 42
Sidensjöskolan, 0660-26 02 16

Västra skolområdet
Höglandskolan, expedition 0660-880 11
Skärpeskolan, expedition 0660-26 52 72
Ängetskolan, 0660-26 52 72

Östra skolområdet
Alneskolan, expedition 0660-26 54 70
Höglidenskolan och Sörlidenskolan, expedition 0660-887 55
Järvedskolan, 0660-37 08 26
Örnsköldskolan 0660-880 11