Länk till startsidan

Stöd av god man eller förvaltare

Om du behöver hjälp
med att ta hand om dina egna pengar
eller det som du äger
kan du få hjälp av en annan person.
Den personen kallas god man, förmyndare eller förvaltare.

God man är en frivillig hjälp
som du själv måste godkänna att ta emot.
Men det finns också situationer där personer
på grund av sjukdom eller psykisk störning
eller annan anledning inte kan sköta sina pengar
och ta vara på sina rättigheter.
Då kan tingsrätten besluta att den personen
ska få en förvaltare eller förmyndare.

Vill du veta mer om god man
och hur du kan söka hjälp av god man,
kontakta överförmyndarenheten på telefon 090-166 100
eller skicka e-post till overformyndarenheten-ovik@umea.se

Överförmyndarenheten i Umeå sköter uppdrag
som också gäller Örnsköldsvik.
Det är därför telefonnumret går till växeln i Umeå.