Länk till startsidan
En person på skidor står vid en stor sten som har en hällmålningar, fotografi

Fotot visar hällmålningen på flyttblocket i Åbodsjön, Sidensjö. (Raä inv. nr. Sidensjö 1:1). Kanske föreställer målningen det ögonblick då schamanens själ sammanfogas med dess ledsagare, älgen, inför deras farofyllda upptäcktsfärd till andevärlden?

Hällristningar och hällmålningar - budskap från forntiden

Runt omkring oss finns flera tusen år gamla symboler och bilder ristade och målande på berghällar. Många av dem är väl dolda eller återfinns på svåråtkomliga platser i landskapet. Vilka var människorna som skapade dem? Och varför?

David Loeffler ger förslag på svar till dessa frågor i ett försök att komma underfund med de forntida människor som för länge sedan befolkade det område vi idag kallar Norrland.

Arrangemanget är gratis, men du måste boka plats: https://ui.ungpd.com/Events/38ff2d3e-9502-4931-8814-d40594d7884c Länk till annan webbplats.

Lördag 18 maj klockan 13:00-14:00

Om David Loeffler

David Loeffler är filosofie doktor i arkeologi. Han har under snart 50 år arbetat i Sverige och då framför allt i Norrland. ”Under tiden har jag också lärt mig ett och annat”, som han själv säger.

Publicerad: