Länk till startsidan

Museets historia

Byggår: 1904-05
Projektör: Arkitekten Albert Thurdin, Härnösand
Entreprenör: Byggmästaren Erik Eriksson
Byggherre: Örnsköldsviks stad

År 1861 startade Läroverkets verksamhet i Örnsköldsvik. Under en lång tid var Läroverket ganska litet och rymdes i köpingens hus i kvarteret Athen. I slutet av 1890-talet påbörjades planerna för ett nybygge och John Wikberg fick först i uppdrag att göra förslagsritningar. Man blev dock inte nöjda med ritningarna och år 1902 kopplades arkitekten Albert Thurdin i Härnösand in. I slutet av året fanns fullständiga byggnadsritningar, som sedan fastställdes av Överintendentsämbetet.

År 1904 påbörjades bygget och höstterminen 1905 kunde Samskolan tas i bruk. Som yttre dräkt för byggnaden valde Thurdin jugendbarock, som var hans främsta stiluttryck kring sekelskiftet. Till viss del påminner Samskolan om den byggnad Thurdin ritade åt Tekniska elementarskolan i Härnösand några år tidigare.

Läroverket växte ganska snart och det planerades för en tillbyggnad som inte blev av. Istället blev det ett nybygge vid Viktoriaesplanaden (nuvarande Nolaskolan) som stod färdig 1950. Då flyttade Örnsköldsviks Tekniska skola (ÖTS) in i byggnaden och de fanns i byggnaden tills Parkskolan stod färdig.

Åren 1977–1978 byggdes huset om för museets räkning. Till det yttre förändrades byggnaden genom att det ursprungliga plåttaket ersattes av det nuvarande koppartaket och huvudentrén byggdes om. De ursprungliga fönstren med småspröjsade ovanbågar ersattes på 1950-talet av T-postfönster som senare har försetts med spröjsar i ovanbågarna.

År 2005 flyttades Rådhusets konsthall in i byggnaden som numera innehåller både museum och konsthall.