Länk till startsidan

Lekparker och spontanidrott

Bra att veta

Det finns goda möjligheter att utöva idrott även för dig som inte är medlem i en förening. I kommunen finns både idrottsplatser, utegym och skatepark för allmänheten där du kan träna på egna villkor. I Trippeltrixparken finns aktivteter och spontanidrott där du kan ha roligt året runt. Du hittar bland annat klätterlek och pumptrackbana för till exempel kickbike och bmx-cykel.

I kommunen finns flera stadsnära lekparker. Tio av kommunens större lekparker är inspirerade av olika teman som är kopplat till platsen runtomkring lekparken och de erbjuder aktiviteter som passar stora och små.

Varje lekpark besiktigas varje år, där kommunen ser över lekredskap och lekytor för att inte några farliga moment ska finns i lekparken. Om du ser saker som skulle kunna utgöra en fara ska du anmäla det till kommunen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.