Länk till startsidan

Förpackningsavfall

Bra att veta

Du som driver verksamhet där det uppstår förpackningsavfall ansvarar för att tömma förpackningarna från innehåll och källsortera dessa rätt. Förpackningsavfall är använt emballage från exempelvis varor och varuleveranser.

När det gäller matavfall undantas för närvarande verksamheter under kommunalt ansvar i Örnsköldsviks kommun från skyldigheten att sortera sitt matavfall separat.

Krav på att förpackningen skiljs från innehållet gäller dock inte förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Om förpackningsavfall innehåller rester av farligt avfall ska det hanteras som farligt avfall.

Om du driver ett serveringsställe som säljer mat eller dryck i förpackningar, där gästen kan äta eller dricka på plats, ska gästen kunna sortera sitt förpackningsavfall. Kravet gäller inte ställen med enbart take-away eller ställen utan sittplats, som till exempel food trucks. Även om gästerna sorterar avfallet fel så är det du som driver verksamheten som är ansvarig för att avfallet till slut är rätt sorterat.

Du som är företagare kan kostnadsfritt lämna uttjänta förpackningar på en av NPA:s (Näringslivets producentansvar) mottagningspunkter. Mottagningsplats i Örnsköldsvik är; PreZero Recycling, Måvägen 27, 891 55 Arnäsvall. Öppettider: vardagar 07:00-16:00. PreZero Recycling tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial. Observera att återvinningsstationerna är endast till för hushållens förpackningar. Om du väljer att anlita transportör för att transportera bort ditt avfall behöver transportören ha gjort en anmälan eller fått tillstånd från länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden genom miljö- och hälsoenheten är tillsynsmyndighet och kontrollerar att regler kring förpackningsavfall uppfylls. Vid brister kan du som verksamhet få föreläggande om att vidta åtgärder. Förelägganden kan förenas med vite. Nämnden kan i det enskilda fallet ge dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Kontakt

Miljö- och hälsoenheten

E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)