Länk till startsidan

Gatubelysning

Bra att veta

Övik Energi Nät äger all gatu- och vägbelysning i kommunen. Det avser cirka 18 500 ljuspunkter. Undantag är anläggningar som ägs av Trafikverket, föreningar, privatpersoner eller företag.

Övik Energi Nät sköter, på uppdrag av kommunen, drift och underhåll av gatubelysningen. I det ingår bland annat att åtgärda trasig gatubelysning. Tider för när gatubelysningen är tänd eller släckt samt hur många ljuspunkter det ska finnas beslutar kommunen.

Kontakt