Viktig information om coronapandemin

Gatubelysning

Bra att veta

Övik Energi Nät äger all gatu- och vägbelysning i kommunen med undantag för anläggningar som ägs av Trafikverket, föreningar, privatpersoner eller företag. Det avser cirka 18 500 ljuspunkter.

Övik Energi Nät sköter, på uppdrag av kommunen, drift och underhåll av gatubelysningen. I det ingår bland annat att åtgärda trasig gatubelysning. Tider för när gatubelysningen är tänd eller släckt samt hur många ljuspunkter det ska finnas beslutar kommunen.

Kontakt