Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

E4 Förbifart Örnsköldsvik

Bra att veta

I dag passerar E4 genom centrala Örnsköldsvik med uppemot 22 000 fordon per dygn. Den nuvarande sträckningen präglas av problem när det gäller både trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. En ny sträckning för E4 förbi Örnsköldsvik beräknas minska trafiken genom centrum med 55 procent och innebär att E4 får en förbättrad framkomlighet.

Under 2018 tog Trafikverket beslut om en ny dragning av E4 Örnsköldsvik genom Åsberget, den så kallade Norra korridoren, vilken även förordades av Örnsköldsviks kommun. Sträckningen leder bort mest trafik från centrum och ger bättre trafiksäkerhet, mindre buller och bättre luftkvalitet. Det ger också smidigare trafikplatser norr och söder om tunneln, och ger en bra koppling till det lokala vägnätet. Omdragningen finns ännu inte med på den nationella planen för transportsystemet. I väntan på den nya sträckningen arbetar Örnsköldsviks kommun tillsammans med Trafikverket för att förbättra säkerhet och miljö längs den befintliga E4. Bland annat genomförs gemensamma åtgärder för att tillgänglighetsanpassa hållplatser och övergångsställen i centrala delarna och åtgärder och program för en bättre luftkvalitet.

Trafikverkets förslag till ny nationell plan lämnas till regeringen hösten 2021. Därefter följer remissomgång innan regeringen väntas ta beslut våren 2022.

Kontakt

Mattias Morin

Samhällsplanerare

Telefon: 0660-889 54

E-post: mattias.morin@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)