Länk till startsidan

Bidrag till vägsamfälligheter

Bra att veta

I Örnsköldsviks kommun finns det många allmänna enskilda vägar som underhålls av vägsamfälligheter (vägföreningar). En del vägsamfälligheter får driftbidrag från kommunen för skötsel av den enskilda vägen. För att bidraget ska betalas ut behöver vägsamfälligheten skicka in en redovisning av de kostnader den haft för drift och underhåll av vägen under året.

Bidrag för 2023 söks 2024 och betalas ut i april om en kostnadsredovisning för 2023 kommit in till Örnsköldsviks kommun senast 15 mars. Bidraget utbetalas endast till de vägföreningar som tidigare fått bidrag från kommunen. Det går bara att söka för perioden 2023.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.