Viktig information om coronapandemin

Bidrag till vägsamfälligheter

Bra att veta

I Örnsköldsviks kommun finns det många enskilda vägar som underhålls av vägsamfälligheter (vägföreningar). Varje vägsamfällighet får driftbidrag från kommunen för skötsel av den enskilda vägen. För att bidraget ska betalas ut behöver vägsamfälligheten skicka in en redovisning av de kostnader den haft för drift och underhåll av vägen under året.

Kostnadsredovisningen ska skickas in senast 15 mars för utbetalning av bidrag i början av april. Bidrag för 2020 söks 2021 och betalas bara ut om kostnadsredovisning för 2020 kommit in. Bidrag betalas inte ut för period tidigare än 2020.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)