Länk till startsidan

Se kommunens lediga tomter

Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar

 

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:207

Rektorsvägen 38

1084

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

 

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:208

Rektorsvägen 40

996

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:190

Rektorsvägen 25

1106

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:198

Rektorsvägen 59

1206

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:199

Rektorsvägen 57

1140

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:200

Rektorsvägen 24

970

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:201

Rektorsvägen 26

953

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:202

Rektorsvägen 28

938

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:203

Rektorsvägen 30

949

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:204

Rektorsvägen 32

960

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:205

Rektorsvägen 34

1134

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:209

Rektorsvägen 41

1250

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:211

Rektorsvägen 55

1121

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:212

Rektorsvägen 53

1051

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:213

Rektorsvägen 51

1094

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:214

Rektorsvägen 49

1114

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

ANUNDSJÖ PRÄSTBORD 1:215

Rektorsvägen 47

1067

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar

Björna 2:28

X

1250

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar

Norrgissjö 16:3

Snickerivägen 9

1323

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Norrgissjö 5:57

Rubanksvägen 6

1358

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Norrgissjö 5:65

Snickerivägen 6

1089

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Norrgissjö 5:66

Snickerivägen 8

1103

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Norrgissjö 5:68

Snickerivägen 12

1154

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Norrgissjö 5:69

Snickerivägen 14

1188

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Norrgissjö 5:70

Snickerivägen 16

969

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar

Björna-Långviken 1:185

Spovstigen 3

1281

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Björna-Långviken 1:252

Spovstigen 10

1031

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Björna-Långviken 1:253

Spovstigen 8

1060

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Björna-Långviken 1:273

Spovstigen 14

968

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Björna-Långviken 1:274

Spovstigen 12

1001

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Björna-Långviken 1:283

Berguvsvägen 14

1018

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Björna-Långviken 1:284

Berguvsvägen 12

952

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Björna-Långviken 1:287

Berguvsvägen 4

982

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%

Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar


Dombäck 1:450

Linabergsvägen 18

1247

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning


Dombäck 1:452

Linabergsvägen 25

1185

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning


Hummelvik och Köpmanholmen

I Köpmanholmen, vid Hummelvik finns 6 villatomter till försäljning. Du bor i närheten av havet med Hummelviksviken strax söder om området. I Köpmanholmen finns livsmedelsbutik, för- och grundskola åk 1–6, simhall samt sporthall. Här finner du även entré till Höga kusten-leden och färjeförbindelser med Örnsköldsviks skärgård.
I Köpmanholmen bor ungefär 1200 personer. Samhället ligger cirka 2,5 mil från Örnsköldsviks centralort.

 • Pris: 70 000 kr
 • Tomternas storlek varierar mellan 1010-1280 kvm
 • Väganslutning finns
 • Kommunalt vatten och avlopp finns att ansluta
 • Du får enligt gällande detaljplan
  –Uppföra ett friliggande hus, i ett plan med en maximal höjd 4 meter över markplan.
  –Bebygga 25% av tomtens yta (1010 kvm tomt ger byggnation på 252,5 kvm)

Åmynnet

I Åmynnet finns 18 villatomter till försäljning. Här bor du nära sjö och hav med närhet till Bjästa och Köpmanholmen, med skolor och affärer. Åmynnet har ett aktivt föreningsliv med en strävan att göra boendet i Åmynnet så trevligt som möjligt. I närområdet finns exempelvis slalombacke, simhall och den populära Höga kusten-leden.
I Åmynnet bor ungefär 300 personer. Samhället ligger cirka 2 mil från Örnsköldsviks centralort.

 • Pris: 60 000 kr
 • Tomternas storlek varierar mellan 690-1165 kvm
 • Väganslutning finns
 • Kommunalt vatten och avlopp finns att ansluta
 • Du får enligt gällande detaljplan
  –Uppföra ett friliggande hus, i ett plan med en maximal höjd 4 meter över markplan.
  –Bebygga 25% av tomtens yta (690 kvm tomt ger byggnation på 172,5 kvm)
Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar


Bjästa 2:125

Åmynnesvägen 26

1081

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, en-två våningar, största byggnadsarea är 250m2 varav 50m2 komplementbyggnad


Bjästa 2:126

Polonäsvägen 1

916

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, en-två våningar, största byggnadsarea är 250m2 varav 50m2 komplementbyggnad


Bjästa 2:128

Polonäsvägen 5

1062

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning


Bjästa 2:129

Polonäsvägen 7

880

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning


Bjästa 2:137

Polkavägen 54

852

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Bjästa 2:138

Polkavägen 52

830

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Bjästa 2:147

Polkavägen 11

875

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Bjästa 2:148

Polkavägen 13

874

60000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Bjästa 2:151

Polkavägen 40

692

60000

Ja

Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet.


Bjästa 2:152

Polkavägen 38

692

60000

Ja

Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet.


Bjästa 2:159

Polkavägen 8

818

60000

Ja

Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet.


Bjästa 2:160

Polkavägen 6

818

60000

Ja

Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet.


Bjästa 6:29

Brusvägen 8

933

60000

Ja

Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet.


Bjästa 6:30

Trumpetvägen 3

1059

60000

Ja

Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet.


Hummelvik 4:109

Virkesvägen 42

1019

70000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus eller parhus, max två våningar, max 7,6 meter över markplan. Högsta exploateringsgrad 20%


Hummelvik 4:145

Plankvägen 9

1286

70000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Hummelvik 4:147

Plankvägen 8

1152

70000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, ej källare, maxhöjd 2,5 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Hummelvik 4:148

Plankvägen 6

1062

70000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, ej källare, maxhöjd 2,5 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Hummelvik 4:85

Granvägen 15

1020

70000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, ej källare, maxhöjd 2,5 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar


Gottne 1:58

Bygdegårdsvägen 6

840

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Gottne 1:59

Bygdegårdsvägen 8

868

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Mellansel 2:64

Granvägen 9

959

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Mellansel 5:80

Vinkelvägen 7

932

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Mellansel 5:81

Vinkelvägen 9

951

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Mellansel 5:84

Vinkelvägen 4

755

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Mellansel 5:90

Parkvägen 3

937

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%


Mellansel 5:92

Parkvägen 2

784

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Mellansel 5:93

Parkvägen 4

756

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Mellansel 5:95

Tallvägen 4

736

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Mellansel 5:96

Tallvägen 6

821

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Mellansel 5:98

Tallvägen 3

1067

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Mellansel 8:5

Tingshusgatan 57

989

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


Västersel 3:42

Bågvägen 10

920

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 25%


I Sidensjö finns 2 villatomter till försäljning. Sidensjö är beläget mellan två sjöar, omringat av skog och åkermark. I Sidensjö centrum finner du bland annat Sidensjöskolan (klass 1–6 och förskola) och en lanthandel. Samhället har ett aktivt föreningsliv för exempelvis orientering, skidor och fotboll.
I Sidensjö bor ungefär 400 personer. Du bor cirka 2,5 mil från Örnsköldsviks centralort och har ca 1,5 km till närmaste livsmedelsaffär.

 • Pris: 55 000 kr
 • Tomternas storlek: 1200 kvm resp. 1711 kvm
 • Väganslutning finns
 • Kommunalt vatten och avlopp finns att ansluta
 • Du får enligt gällande detaljplan
  –Uppföra ett friliggande hus, i ett plan med en maximal höjd 4 meter över markplan.
  –Bebygga 25% av tomtens yta (1200 kvm tomt ger byggnation på 300 kvm)
Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar

Sidensjö-Prästbord 1:101

Lärftvägen 5

1201

55000

Ja

Ej planlagt område. Prövning av bland annat placering och utformning sker i bygglovet.

Sidensjö-Prästbord 1:109

Varpvägen 1

1711

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar, maxhöjd 6,5 meter över markplan. Komplementbyggnader är möjliga

Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar

Trehörningsjö 1:122

Centralgatan 15

891

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar.

Trehörningsjö 1:250

Långgatan 2

1135

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar.

Trehörningsjö 1:266

Centralgatan 13

1077

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max två våningar.

Trehörningsjö 1:289

Villagatan 19

1150

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Trehörningsjö 1:337


1568

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Trehörningsjö 1:339

Mångatan 13

1214

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Trehörningsjö 1:352

Mångatan 10

950

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Trehörningsjö 1:353

Mångatan 8

980

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Trehörningsjö 1:354

Mångatan 6

987

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Trehörningsjö 1:355

Mångatan 4

1067

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Trehörningsjö 1:356

Mångatan 2

1079

55000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, vind får inredas.

Skriv tabellbeskrivning här

Fastighetsbeteckning

Adress

Storlek (kvm)

Föreslaget pris

Möjligt att ansluta till kommunalt VA

Kommentar


Norrlungånger 2:91

Bäckvägen 4a

1184

200000

Ja

Detaljplan medger friliggande hus, max en våning, maxhöjd 4 meter över markplan. Exploateringsgraden är 33%