Länk till startsidan

Grönplan

Bra att veta

Stadens parker och natur ökar livskvaliteten i centrala Örnsköldsvik. De främjar gemenskap mellan människor och samspelet mellan människa och natur. För att de ska nyttjas måste de vara tillgängliga, trygga och välskötta. Grönskan bidrar dessutom positivt till folkhälsan och att stadsluften förbättras.

Grönplanen för Örnsköldsviks centralort visar den avsikt kommunen har vad gäller att bevara och utveckla grönstrukturen till förmån för dagens och framtida generatio­ners människor, djur och växter i Örnsköldsvik.

Att stärka det grönas roll i samhället görs genom att:

  • ge riktlinjer för planering och användning av mark och vatten
  • öka kunskapen om värden som finns i centralortens grönstruktur
  • peka ut områden som är viktiga att bevara och utveckla
  • ge förslag på åtgärder för att säkerställa kvantitet av och kvalitet på grönstrukturen i centralorten

Den geografiska avgränsningen är tätorten Örnsköldsvik med angränsande bebyggelse och grönområden. Idag sker det mycket inom centralorten vad gäller utbyggnad och exploatering. När staden växer och förändras är det viktigt att ta hänsyn till människans livsmiljö, där grönstrukturen är en mycket viktig beståndsdel.

Kontakt

Trafik- och parkavdelningen

E-post: trafik-och-parkavdelningen@ornskoldsvik.se

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)